Financiën

Een echtscheiding is niet kosteloos. Denk aan advocaatkosten of kosten voor mediation. Ook als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand moet u een bijdrage betalen. Na de scheiding  veranderen er op financieel gebied veel dingen. 

Gemeenschap van goederen & Huwelijksvoorwaarden

Bij het huwelijk vloeien de vermogens van beide echtgenoten samen tot één gemeenschap van goederen. Echtgenoten die geen volledige gemeenschap van goederen wensen, kunnen huwelijksvoorwaarden laten opmaken. Deze afspraken worden vastgelegd door een notaris. In een notariële akte worden afspraken gemaakt over de zakelijke gevolgen van het huwelijk. Huwelijksvoorwaarden kunnen vóór of tijdens het huwelijk worden opgemaakt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Beide partners kunnen vastleggen dat zij ieder hun eigen vermogen behouden en dat er geen gemeenschap van goederen zal zijn. Of een beperktere vorm, met een vermogen voor iedere echtgenot.

Wanneer zijn huwelijksvoorwaarden zinvol?

Men kan voor huwelijksvoorbeelden kiezen als er bijvoorbeeld grote verschillen bestaan in bezittingen, een van de echtgenoten een eigen bedrijf heeft of als een van de echtgenoten schulden heeft.