gescheiden vrouw

Hulp bij scheiden van tafel en bed nodig? Lees dit handige stappenplan

Scheiden van tafel en bed is een emotioneel en juridisch complex proces dat veel zorgvuldigheid en planning vereist. Of het nu gaat om onoverbrugbare verschillen, financiële problemen of andere redenen, het nemen van de beslissing om gescheiden te leven, maar niet officieel te scheiden, is geen gemakkelijke stap. In deze blog gaan we dieper in op wat het scheiden van tafel en bed precies inhoudt en bieden we een handig stappenplan voor degenen die deze ingrijpende beslissing overwegen.

Wat houdt scheiden van tafel en bed in?

Scheiden van tafel en bed is een juridische procedure waarbij een echtpaar besluit om apart te leven zonder officieel te scheiden. In tegenstelling tot een echtscheiding behouden de partners hun wettelijke status als getrouwd, maar wonen ze apart en regelen ze financiële en andere zaken gescheiden. Deze keuze kan om verschillende redenen worden gemaakt, zoals religieuze overtuigingen, ziektekostenverzekering, of het behouden van sociale voordelen.

Maak een weloverwogen beslissing

Scheiden van tafel en bed is geen beslissing die lichtvaardig moet worden genomen. Neem de tijd om na te denken over de redenen achter deze keuze en bespreek dit grondig met uw partner. Het kan nuttig zijn om professionele begeleiding te zoeken, zoals een huwelijksadviseur of therapeut, om te zien of er mogelijkheden zijn om de relatie te verbeteren voordat u definitieve stappen onderneemt.

Stappenplan voor het scheiden van tafel en bed

 1. Zorg voor emotionele ondersteuning:
  • Overweeg professionele hulp, zoals counseling, om emotioneel om te gaan met de beslissing.
  • Bespreek de keuze met vrienden of familieleden die kunnen bijdragen aan een ondersteunende omgeving.
 2. Informeer jezelf over de juridische aspecten:
  • Raadpleeg een advocaat om volledig op de hoogte te zijn van de juridische implicaties van scheiden van tafel en bed.
  • Begrijp de financiële verantwoordelijkheden en rechten van beide partners.
 3. Maak afspraken over financiën:
  • Bepaal hoe financiële zaken, zoals alimentatie en verdeling van bezittingen, worden afgehandeld.
  • Stel een gedetailleerd budget op voor elke partner om financiële onduidelijkheden te voorkomen.
 4. Regel de huisvesting:
  • Beslis wie in de gezamenlijke woning blijft en wie elders gaat wonen.
  • Maak duidelijke afspraken over eventuele gezamenlijke eigendommen, zoals meubels en auto’s.
 5. Stel een overeenkomst op:
  • Werk samen met een advocaat om een formele overeenkomst op te stellen die alle regelingen omvat.
  • Zorg ervoor dat de overeenkomst alle details bevat met betrekking tot financiën, kinderen (indien van toepassing) en andere relevante zaken.
 6. Dien de juridische documenten in:
  • Volg het juiste juridische proces om de scheiding van tafel en bed officieel te maken.
  • Dien de benodigde documenten in bij de rechtbank en volg het proces nauwgezet.
 7. Communiceer met kinderen (indien van toepassing):
  • Bespreek de situatie met kinderen op een leeftijdsgeschikte manier.
  • Zorg ervoor dat ze begrijpen dat hoewel hun ouders apart leven, ze nog steeds geliefd zijn en ondersteund worden.
 8. Herzie en pas aan indien nodig:
  • Houd de overeenkomst regelmatig tegen het licht en pas deze aan indien de omstandigheden veranderen.
  • Blijf open communiceren met de ex-partner om eventuele geschillen te voorkomen.

Zoek juridisch advies bij Zorgelooschscheiden.nl

Zodra u hebt besloten om te scheiden van tafel en bed, is het essentieel om juridisch advies in te winnen. Zorgelooschscheiden.nl kan u begeleiden bij de juridische aspecten van deze procedure en u informeren over de gevolgen voor uw financiën, eigendommen en eventuele kinderen.

Scheiden van tafel en bed op een weloverwogen manier

Het scheiden van tafel en bed is een ingrijpende beslissing die zorgvuldige overweging en planning vereist. Door emotionele ondersteuning te zoeken, jezelf te informeren over de juridische aspecten, en een gedetailleerd stappenplan te volgen, kun je dit proces soepeler laten verlopen. Het is van cruciaal belang om open te blijven communiceren met je ex-partner en eventuele juridische stappen zorgvuldig te volgen om de overgang naar een leven apart zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.

Hulp van een gespecialiseerde advocaat bij het verdelen van een erfenis

Een advocaat die is gespecialiseerd in personen- en familierecht kan je bijstaan bij echtscheiding, bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en bij de verbreking van een samenleving. Ook bij kinder- of partneralimentatie, toezichtsvormen of uithuisplaatsingen, staat een familierechtadvocaat je bij met raad en daad. Ook wanneer een van je dierbaren overlijdt en diens boedel en bezittingen moeten worden verdeeld, kun je je wenden tot een gespecialiseerde advocaat. Je komt dan in aanraking met het onderdeel van het burgerlijk recht dat erfrecht heet. In het verleden was het erfrecht het werkterrein van notarissen. Tegenwoordig is een erfrecht advocaat onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap in het geval dat er conflicten ontstaan.

Legitieme portie

Dat is bijvoorbeeld zo als een ouder heeft besloten om in het testament te bepalen dat een of meerdere kinderen worden onterfd. De kinderen van een ouder die komt te overlijden, worden in Nederland goed beschermd. Het hoeft dus niet te betekenen dat een kind dat is onterfd helemaal niets krijgt. De vrijheid die ouders hebben om de inhoud van hun testament zelf te bepalen (testeervrijheid) wordt beperkt door de legitieme portie. Dit is het minimumbedrag dat een kind – en in sommige gevallen een kleinkind – op grond van de wet uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, als het (klein)kind hier aanspraak op maakt.

Legitimaris

De legitieme portie is in een testament niet uit te sluiten. Een kind dat onterfd is, kan hier een beroep op doen mits het daarop tijdig aanspraak maakt. Dit moet hij uiterlijk binnen vijf jaar na het overlijden doen en in bepaalde gevallen zelfs eerder. Als de termijn overschreden wordt, is de kans op de legitieme portie verkeken. Het onterfde kind wordt niet alsnog erfgenaam, maar wordt schuldeiser van de nalatenschap. Het onterfde kind wordt dan legitimaris genoemd en heeft recht op de helft van wat hij als erfgenaam volgens de wet had gekregen. Bij de berekening van de legitieme portie wordt rekening gehouden met schenkingen die de erflater (de persoon die is overleden) aan de legitimaris, maar ook aan anderen heeft gedaan. Een kind dat niet is onterfd maar uit de nalatenschap minder krijgt dan zijn legitieme portie, kan een aanvullend beroep doen op zijn legitieme portie.

Legitimaire massa

De legitieme portie krijg je dus niet vanzelf. Het is dus verstandig om een erfrecht advocaat te raadplegen, want anders ben je te laat en heb je nergens recht op. Die kan je ook helpen om de legitieme portie te berekenen. De legitieme portie wordt berekend over de zogenaamde legitimaire massa. Dit is de waarde van de goederen van de nalatenschap direct na het overlijden van de erflater, vermeerderd met specifieke giften en verminderd met schulden die in de wet zijn bepaald. Het is vooral belangrijk om goed te kijken naar de waarde van bepaalde zaken, waaronder aandelen en onroerende zaken. Een erfrecht advocaat kan je daar goed bij helpen. 

bloemen voor overlijden

De mogelijke gevolgen van overlijden tijdens een echtscheidingsprocedure

Het is een scenario waar niemand graag aan denkt, maar dat zo nu en dan wel voorkomt. Want tijdens een echtscheidingsprocedure of kort daarvoor of daarna, kan een van de (ex-)echtgenoten overlijden. Een huwelijk eindigt door echtscheiding wanneer de scheiding door de rechter is uitgesproken en in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Zowel voor de afwikkeling van de echtscheiding als voor de afwikkeling van de nalatenschap, heeft het overlijden diverse gevolgen. Wilt u bij een eventuele echtscheiding voorkomen dat een toekomstige ex-partner na uw overlijden aanspraak maakt op uw erfenis? Dan is het raadzaam om bijstand van een gespecialiseerde advocaat in familierecht te vragen. Die houdt zich dagelijks bezig met de juridische afwikkeling van deze casuïstiek.

Situaties die zich bij overlijden tijdens een echtscheidingsprocedure kunnen voordoen:

 • Het overlijden vindt plaats vóór de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding;
 • Het overlijden vindt plaats na de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding, maar voordat de echtscheiding is uitgesproken en ingeschreven;
 • Het overlijden vindt plaats nadat de echtscheiding is uitgesproken en ingeschreven, maar voordat de echtscheiding volledig is afgewikkeld;
 • Er is sprake van het overlijden nadat de echtscheiding volledig is afgewikkeld.

Echtscheidingsconvenant

In het geval dat er een echtscheidingsprocedure loopt of er een scheiding is uitgesproken maar nog niet is ingeschreven en één van de echtgenoten overlijdt, komt het huwelijk tot een einde door het overlijden. Bij het verzoek tot echtscheiding is dan geen belang meer. Als er door partijen afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van de scheiding – bijvoorbeeld op basis van een echtscheidingsconvenant – dan komen die afspraken te vervallen. De echtscheiding is immers nog niet ingeschreven. In een convenant staat standaard dat de afspraken gelden in het geval de echtscheiding wordt afgerond en staat ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Regels van het erfrecht

Als een huwelijk wordt ontbonden door overlijden en niet door echtscheiding, gelden zonder een testament de wettelijke regels van het erfrecht. De langstlevende echtgenoot en de kinderen erven in dat geval ieder voor gelijke delen. Wanneer u het risico dat een toekomstige ex-partner mogelijk erft omdat de procedure van een echtscheiding nog niet is afgerond, dient er een testament opgemaakt te worden. Als dat er al is, is het noodzakelijk om het te laten nakijken. Eventueel dient u het aan te passen, zodat de toekomstige ex-partner niet alsnog erfgenaam kan worden via een andere weg. Het is zeer belangrijk om onder de loep te nemen of de echtgenoot in het testament bij naam wordt genoemd. Want als dat zo is, blijft die persoon ook na de echtscheiding nog erfgenaam.

 Echtscheidingstestament

Als er een echtscheidingsprocedure loopt of als u een echtscheiding overweegt, is het dus verstandig om u in uw testament te verdiepen en te overwegen of het misschien moet worden gewijzigd. Daarnaast is er nog een belangrijke kanttekening. In iedere situatie waarin sprake is van een aanstaande, lopende of afgeronde echtscheiding, is het aan te bevelen om een echtscheidingstestament te laten opmaken. Hierin worden de eerder genoemde problemen zo veel mogelijk opgelost. In alle situaties is het ook raadzaam om een eventuele polis van levensverzekering – waar mogelijk – te laten wijzigen. Op die manier voorkomt u dat de ex-echtgenoot indirect voordeel kan hebben van de uitkering van een levensverzekering of dat die begunstigde blijft.

Een familierechtadvocaat zal u tijdens de scheiding ook wijzen op de erfrechtelijke aspecten van een echtscheiding.

Beginnen met daten na een scheiding

Een scheiding is erg vervelend. De maanden erna kunnen erg eenzaam voelen, en elke dag verlang je toch weer een beetje terug naar de tijd dat jij met jouw geliefde samen was. Maar het hoeft geen treurige tijd te zijn, want jij kunt gewoon beginnen met daten na een scheiding.

Sommige mensen die nog maar net zijn gescheiden zitten hier niet op te wachten. Toch is beginnen met daten na een scheiding aan te raden. Je voelt je minder eenzaam, je leert nieuwe mensen kennen en zult ook blijer worden.

Maar wat is nu het juiste moment om weer te beginnen met daten na een scheiding, en hoe date je eigenlijk op die online datingsites? In dit artikel vertellen wij meer.

Het juiste moment om weer te beginnen met daten

Het kan lang duren voordat jij helemaal klaar bent om weer op een date te gaan. Er is vaak nog wat verdriet te verwerken. Maar daartegenover staat de vreugde dat het huwelijk toch vaak op een positieve manier is gebroken; jullie konden samen niet meer verder. Gelukkig zijn er nog voldoende mannen of vrouwen die beter bij jou kunnen passen.

Het zou logisch zijn om lang te wachten voordat je gaat beginnen met daten. Na een scheiding heb je even iets anders aan jouw hoofd. Toch is het vaak beter om al te beginnen voordat jij echt helemaal klaar bent. Het kan nog maanden duren voordat dit gevoel echt terugkeert. Je kunt dit proces flink versnellen door toch al eerder op een date te gaan.

Vraag jezelf eerst af: “voel ik mij over 3 maanden al klaar om te daten?”. Als het antwoord ‘ja’ is, dan moet jij nu al direct beginnen. Is het antwoord ‘nee’? Dan moet jij nog steeds beginnen, want op dat moment heb je de versnelling juist nodig.

Maar hoe begin je met daten na een scheiding? Sinds jouw laatste date is er waarschijnlijk veel veranderd. Steeds meer mensen ontmoeten elkaar via internet, bijvoorbeeld op een datingsite….

Beginnen met online dating na een scheiding

Online dating is tegenwoordig niet meer weg te denken. Inmiddels ontmoeten steeds meer mensen elkaar via online datingsites, sociale netwerksites en fora. Het begint vaak bij een kort gesprek online, maar al snel wordt er een date voorgesteld. Jullie gaan elkaar voor het eerst in het echt ontmoeten.

Dat is een globaal beeld van online dating. Je kunt je het beste bij online datingsites aanmelden. Hier zijn ontzettend veel singles die op zoek zijn naar een leuke man of vrouw zoals jij. Sommige online datingsites hebben al tienduizenden singles: een grote vijver waar jij ongetwijfeld succesvol uit kunt vissen.

Als jij gaat beginnen met dating na een scheiding, dan kun jij je het beste aanmelden bij een datingsite die aansluit bij jouw leeftijd, levensstijl en andere persoonlijke kenmerken. Zo zijn er datingsites voor 50+-plussers, dertigers, gelovigen, sporters, en nog veel meer. Er zit dus altijd een datingsite bij die perfect bij jou aansluit. Voor een zoektocht naar een goede, gratis (of betaalbare) datingsite kunt u een website zoals www.datingzoeker.nl opzoeken.

De drempel om te beginnen met online daten na een scheiding is erg laag. Je hoeft hiervoor alleen een account bij de datingsite aan te maken. De meeste datingsites bieden een gratis proefperiode van 30 dagen, zodat jij al 30 dagen lang een leuke date kunt vinden. Genoeg tijd om eindelijk een andere man of vrouw aan de haak te slaan, en de wondere wereld van dating opnieuw te betreden.

Restschuld ontlopen door scheiding

24/02/2012 – Door te scheiden kunnen getrouwde en samenwonende stellen als truc de restschuld op hun huis ontlopen, meldt NRC Handelsblad. De Nationale Hypotheek Garantie neemt de restschuld op zich als ‘gescheiden’ stellen de hypotheek niet zelfstandig kunnen afdragen.

In het boek Eigen huis in de crisis beschrijft Wim van der Kleijn dit foefje. Uit cijfers blijkt dat ondanks dat het aantal echtscheidingen stabiel bleef er steeds meer gescheiden stellen aankloppen bij de NHG. In vijf jaar tijd (van 2006 tot 2011) steeg het aantal claims bij de NHG van 20 naar 50 procent.

In 2010 werd in circa 1.130 vergoedingen voor een totaalbedrag van 37,3 miljoen euro uitgekeerd. Dit jaar is tot nu toe de helft van de schadevergoedingen naar scheidingsgevallen gegaan. Alle schadeclaims op basis van een scheiding worden vanaf 2010 extra in de gaten te houden. Door middel van steekproeven wordt gekeken of mensen na hun ‘scheiding’ niet weer zijn gaan samenwonen.

Omgangsbegeleiding

Als de omgangsregeling problematisch verloopt kunt u proberen om door middel van omgangsbegeleiding de omgangsregeling te verbeteren. Het is vaak lastig om een goede omgangsregeling overeen te komen, omdat er geen standaard regeling bestaat. Ex-partners kunnen vrijwillig voor omgangsbegeleiding kiezen, maar in sommige gevallen wordt het door de rechter verplicht om mee te doen aan omgangsbegeleiding.

Waarom een goede omgangsregeling?

Voor een kind is het belangrijk dat hij of zij na de scheiding contact heeft met zowel de vader als de moeder. Niet alleen met de ouder waar het kind woont, maar ook regelmatig contact met de niet-verzorgende ouder. Heeft een kind geen of nauwelijks contact met de niet-verzorgende ouders, dan kan dit leiden tot allerlei problemen. Bijvoorbeeld problemen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat gescheiden ouders in het ouderschapsplan duidelijke afspraken maken over de omgangregeling.

Wat houdt de begeleiding in?

Tijdens een kennismakinggesprek wordt onderzocht waarom het niet is gelukt om afspraken te maken over een goede omgangsregeling of waarom de huidige omgangsregeling problematisch verloopt. Het doel is om uiteindelijk om tot een goede omgangsregeling te komen.

De omgangsbegeleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het bezoek tussen het kind en de niet-verzorgende ouder vindt vaak plaats op een neutrale plaats en later elders. Dit onder begeleiding van bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker. Tijdens het bezoek kan het kind spelletjes doen en ondertussen praten met de niet-verzorgende ouder.

De begeleiding op een neutrale locatie kan plaatsvinden in een omgangshuis. In Nederland zijn op dit moment twintig omgangshuizen. Deze omgangshuizen zijn bedoeld voor kinderen tot twaalf jaar.

Hoe lang duurt omgangsbegeleiding?

Het verschilt per situatie. Meestal gaat het om maximaal een half jaar, maar langer dan een half jaar tot een jaar is ook mogelijk. Als u samen vrijwillig kiest voor omgangsbegeleiding kunt u zich aanmelden bij Bureau Jeugdzorg, een jeugdzorginstelling of een maatschappelijk werken bij u in de buurt.

Ex-partner betaalt geen alimentatie

Als uw ex-partner geen kinderalimentatie of partneralimentatie betaalt, kunt u kosteloos het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Er zijn wel enkele voorwaarden voordat u het LBIO kunt inschakelen:

– De betalingsachterstand mag niet ouder zijn dan 6 maanden (minimaal één maand)
– De hoogte van de kinderalimentatie en/of de partneralimentatie is opgenomen in de echtscheidingsbeschikking
– De betalingsachterstand minimaal 10 euro is

Wat doet het LBIO?

Als uw situatie aan de voorwaarden van het LBIO voldoet, dan kan de incasseringprocedure beginnen. Het LBIO probeert in eerst instantie te bemiddelen. Als uw ex-partner niet ingaat op bemiddelingspogingen, wordt er beslag gelegd op goederen, de uitkering of het salaris van uw ex-partner.

Kosten

U als eiser hoeft geen geld te betalen aan het LBIO. De extra kosten worden doorberekend aan de alimentatieplichtige (uw ex-partner). Dit geldt ook voor eventuele deurwaarderskosten.

Mijn situatie voldoet niet aan de voorwaarden van het LBIO

Als de partneralimentatie niet door de rechter is vastgesteld, dan kunt u zelf een deurwaarder inschakelen. U bent ook niet verplicht om het LBIO in te schakelen, maar het voordeel van het LBIO is dat het voor u als eiser gratis is. Bij een deurwaarder kan het zijn dat niet alle kosten worden doorberekend aan uw ex-partner.

Ex-partner heeft schulden en weinig bezittingen

Als er andere schuldeisers zijn of er onvoldoende inkomsten of bezittingen zijn kan het LBIO niet garanderen dat u alle achterstallige betalingen ontvangt. Een schuldeiser kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn. De Belastingdienst heeft op de andere schuldeisers voorrang. De schuldeisers die volgen zijn allemaal gelijk. Dat kan een energiemaatschappij zijn, maar ook de ex-partner die nog kinderalimentatie en/of partneralimentatie te goed heeft. Alimentatie betalen is verplicht.

Echtscheiding aanvragen

Het aanvragen van een echtscheiding kunt u doen door het indienen van een verzoekschrift. In het verzoekschrift wordt vermeld dat het huwelijk duurzaam ontwricht is. Duurzaam ontwricht wil zeggen dat u niet meer met uw partner verder kunt leven. U hoeft in het verzoekschrift geen redenen te noemen waarom het huwelijk duurzaam ontwricht is.

Hoe echtscheiding aanvragen?

Als u wilt scheiden en uw partner wil dat niet, dan kunt u een advocaat inschakelen. De advocaat zal samen met u een verzoekschrift opstellen. Bij het verzoekschrift wordt een echtscheidingsconvenant toegevoegd. Als uw partner het niet eens is met de scheiding kan hij of zij een verweerschrift indienen.

Het is echter aan te raden om samen een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding te doen. Bij een eenzijdig verzoek is de kans groot dat het een langslepend en voor beide partijen duur proces wordt. U moet immers beide een advocaat inschakelen. Een meestal snellere en goedkopere optie is mediation.

Echtscheiding aanvragen zonder advocaat

Zonder een advocaat kunt u geen echtscheiding aanvragen. Als u samen met uw partner probeert te bemiddelen bij een mediator, kan de mediator in veel gevallen de echtscheiding aanvragen. Mediators zijn in de meeste gevallen namelijk ook advocaat.

Via een notaris kunt u geen echtscheiding aanvragen. Een wetsvoorstel dat mogelijk moest maken dat via een notaris een gezamenlijk echtscheidingsverzoek kon worden ingediend werd in 2011 door de Eerste Kamer verworpen.

Lees ook
Scheiden zonder advocaat
Stappenplan echtscheiding

Dwangmiddelen bij omgangsregeling

Als u in overleg met uw ex-partner een omgangsregeling bent overeengekomen of als er een omgangsregeling is opgelegd door de rechter, dienen zowel u als uw ex-partner deze omgangsregeling na te leven. Voor alle partijen is het van belang dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit in het bijzonder voor de kinderen.

Mijn ex-partner komt de omgangsregeling niet na. Wat kan ik doen?

Als u of uw partner zich niet houdt aan de omgangsregeling zijn er dwangmiddelen mogelijk. Eerst kan de rechter omgangsbemiddeling opleggen. Via mediation probeert u samen met uw ex-partner nieuwe afspraken te maken. De rechter legt alleen omgangsbemiddeling op als hij denkt dat dit kans van slagen heeft.

De rechter kan een dwangsom opleggen als de verzorgende ouder niet meewerkt aan de omgangsregeling. De verzorgende ouder moet dan bij iedere overtreding van de omgangsregeling een dwangsom betalen.

Als u de niet verzorgende ouder bent kunt u wijziging van de verblijfplaats van uw kind verzoeken. Dit dwangmiddel wordt weinig toegepast, omdat dit een ingrijpende maatregel is voor het kind. Het kind wordt dan uit de vertrouwde omgeving gehaald. In gevallen waar dit dwangmiddel wel wordt toegepast kan de rechter van mening zijn dat de verzorgende ouder de zorgtaken verwaarloost of als de verzorgende ouder contact tussen het kind en de niet-verzorgende ouder tegenhoudt.

Andere dwangmiddelen:

▪ Toestemming inschakeling sterke arm van politie

▪ Opschorting betaling kinderalimentatie

▪ Vermindering van partneralimentatie

▪ Lijfsdwang

▪ Wijziging van het ouderlijk gezag

Vechtscheiding

15 procent van de scheidingen verloopt problematisch. Een scheiding die ontaardt in een juridisch gevecht en waarin één partner de andere partner probeert zwart te maken of waarin beide partners elkaar het leven zuur maken wordt een vechtscheiding genoemd. In veel gevallen wordt het een vechtscheiding als beide partners lijnrecht tegenover elkaar staan in het echtscheidingsproces.

In veel gevallen gaan de conflicten bij een vechtscheiding over de inhoud van het verplichte ouderschapsplan. In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de verdeling van de zorgtaken en hoe men elkaar zal gaan informeren over de kinderen. Vaak is één van de partners het niet eens met de verdeling van de zorgtaken. Iets anders, maar ook een gevoelig punt voor velen. Het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie levert nogal eens wat conflicten.

Dergelijke conflicten hoeven niet per se tot een vechtscheiding te leiden. Via een mediator kunnen dergelijke conflicten vaak worden opgelost, maar als partners elkaar zwart maken en een psychologische oorlog voeren biedt mediation vaak geen soelaas. De rechter is dan de enige die kan beslissen.

Nadelen vechtscheiding

Een vechtscheiding kent na afloop eigenlijk alleen maar verliezers en is voor niemand goed. Het is geldverslindend en kent alleen maar verliezers. Door allerlei procedures kan het ook onnodig lang duren. Denk aan een proces over de tijdelijke voorzieningen, proces over de scheiding of het hoger beroep na de scheiding. Ook kunnen er nog rechtszaken komen over kinder- of partneralimentatie of de omgangsregeling. Het kan zijn dat uw (ex-)partner in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval kan hij of zij goedkoop procederen, terwijl u de volle pond betaald voor uw advocaat.

Tips om een vechtscheiding te voorkomen

Een vechtscheiding kunt u maar beter voorkomen. Wilt u een vechtscheiding voorkomen, dan moet u eigenlijk beide bereid zijn om te gaan scheiden. Bij een mediator kunt u samen afspraken maken over de afwikkeling van de echtscheiding en andere afspraken zoals alimentatie. De rechter kan overigens ook beslissen voorstellen dat uw conflicten bij mediator moeten worden opgelost.

Als u eigenlijk helemaal niet wilt scheiden kunt u ook in een vechtscheiding terecht komen. Als uw partner via een advocaat een verzoekschrift tot ontbinding van het huwelijk indient en u bent het niet eens met de gemaakte afspraken van uw partner kunt u alleen een verweerschrift indienen. In een volgend stadium