Scheiden zonder advocaat

Volledig scheiden zonder advocaat is niet mogelijk. Bij het verzoek tot ontbinding van het huwelijk bij de rechtbank is namelijk een advocaat nodig. Wel kunt u kosten besparen door bijvoorbeeld een scheidingsbemiddelaar in te schakelen.

Hoe kan ik kosten besparen?

In feite bestaat de echtscheidingsprocedure uit twee verschillende delen. In het eerste deel wordt geprobeerd een regeling te treffen. Denk daarbij aan de kinderen, alimentatie, de woning, de verdeling van het vermogen en een pensioenregeling. Dit soort zaken kunt u laten regelen door een advocaat. Het inschakelen van een advocaat brengt vanzelfsprekend kosten met zich mee. Voor het eerste deel kunt u ook een scheidingsbemiddelaar inschakelen. Deze bemiddelaar kan u helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan, een echtscheidingsconvenant of het maken van een alimentatieberekening.

Een advocaat kan als het bovenstaande is afgerond een ontbindingsverzoek starten bij de rechtbank. Vaak gaat het dan op een korte procedure. U hoeft dus alleen voor het starten van een ontbindingsverzoek bij de rechtbank een advocaat in te schakelen.

Wat is een echtscheidingsadvocaat?

Een echtscheidingsadvocaat is iemand die een ander persoon juridisch bijstaat bij een echtscheiding. Het is niet verplicht om u tijdens de echtscheidingsprocedure juridisch te laten bijstaan door een advocaat. U kunt ook kiezen voor een scheidingsbemiddelaar of een notaris. Een echtscheiding volledig zonder advocaat is echter niet mogelijk. Indien u een scheidingsbemiddelaar inschakelt die geen advocaat is, moet u een advocaat inschakelen. De advocaat moet namelijk het verzoek doen tot ontbinding van het huwelijk bij de rechtbank.

Eigen advocaat

Bij een echtscheiding op tegenspraak hebben beide partijen een eigen echtscheidingsadvocaat. Vaak kiest een partij hiervoor als scheidingsbemiddeling niet als optie wordt gezien. De echtscheidingsprocedure begint wanneer een partij een verzoekschrift indient bij de rechtbank. In een verzoekschrift wordt verzocht om het huwelijk te ontbinden. De tegenpartij kan zich verweren door middel van een verweerschrift.

Vaak lopen de emoties bij een echtscheiding op tegenspraak hoog op en duurt de procedure langer dan een echtscheidingsprocedure met een gezamenlijke advocaat. Procedures langer dan een jaar zijn in zo’n geval geen uitzondering.

Gezamenlijke advocaat

Als u niet tegenover uw (ex-)partner wilt staan en u kunt nog redelijk met elkaar communiceren dan is een gezamenlijke advocaat een optie. Samen met de advocaat maakt u afspraken omtrent de afwikkeling van de scheiding. Let wel dat er een verschil bestaat tussen een gezamenlijke advocaat en een mediator. Bij een mediator is er vaak meer ruimte voor gesprekken op emotioneel vlak. Daarnaast is niet elke mediator tegelijkertijd een advocaat.

Wat is een goede echtscheidingsadvocaat?

U kiest natuurlijk liever voor een advocaat met veel ervaring op het gebied van echtscheidingen, dan voor een advocaat die deze ervaring niet heeft. Het liefst kiest u waarschijnlijk voor een advocaat die zich alleen focust op echtscheidingen. Zo’n advocaat heeft veel kennis in huis, waardoor het proces sneller kan verlopen en u kunt wellicht geld besparen. De advocaat die u bijstaat dient in ieder geval veel verstand te hebben van familierecht.

Kosten

Het kennismakinggesprek met een advocaat van ongeveer een half uur is bij de meeste advocaten kosteloos en vrijblijvend. Daarna worden er afspraken gemaakt over het tarief. Als u een laag inkomen heeft en weinig eigen vermogen komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Echtscheidingsbemiddeling

Mediation wordt ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd. Echtscheidingsbemiddeling is een methode om samen met uw ex-partner conflicten tijdens de echtscheidingsprocedure voor een groot deel op te lossen en om de onderliggende verhouding en communicatie te verbeteren. Samen met een onafhankelijk persoon, de mediator, maakt u afspraken. Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld als de mediation succesvol is verlopen. Deze overeenkomst dient te worden ondertekend.

Waarom mediation?

Mediation is een manier om een echtscheidingsprocedure sneller en goedkoper te doen verlopen. Scheiden via mediation verloopt meestal ‘prettiger’ dan wanneer een rechter moet beslissen over de gevolgen van een scheiding. Hierdoor is er meer tevredenheid omdat beide partijen samen oplossingen hebben gevonden. Er zullen na afloop geen verliezers zijn. Ervaring leert bovendien dat op lange termijn de gemaakte afspraken bij mediation beter worden nagekomen dan wanneer de rechter moet beslissen over de gevolgen van de scheiding.

Is mediation iets voor ons?

Mediation is voor u geschikt als u (vrijwillig) bereid bent om samen met uw ex-partner de problemen op te lossen. Als het niet vrijwillig gebeurt kunt u er beter niet aan beginnen.

Mediationovereenkomst

Het is belangrijk dat u en uw ex-partner bij de eerste kennismaking een goed gevoel hebben bij de mediator. Tijdens het eerste (kennismakings)gesprek zal de mediator zich voorstellen en een hulpvraag onderzoeken. Als de hulpvraag helder is en u een goed gevoel heeft bij de mediator wordt een mediationovereenkomst opgesteld. Er worden zaken vastgelegd, zoals de hulpvraag, het uurtarief, de vertrouwelijkheid van de mediation, de geheimhouding en dat de mediator onpartijdig is.

Bij de volgende sessie wordt de mediationovereenkomst ondertekend. Meestal zijn twee of drie gesprekken afdoende om tot concrete afspraken of beslissingen te komen. Soms is zelfs één gesprek voldoende om de problemen helder te krijgen. Als u minderjarige kinderen heeft wordt tijdens de mediation een ouderschapsplan gemaakt. Zolang er geen overeenkomst is en u mediation niet ziet zitten, kunt u altijd stoppen met mediation.

Verschillen tussen een mediator en een echtscheidingsadvocaat

Bij een mediator kunt u tijdens gesprekken praten over emotionele en relationele zaken. Bij een echtscheidingsadvocaat zult u vooral gesprekken voeren over juridische zaken. De echtscheidingsadvocaat zal begrip hebben voor uw situatie, maar staat u alleen juridisch bij over.

Een mediator hoeft niet een advocaat te zijn, maar in meestal is dat wel het geval. De mediator kan dus de overeenkomst omzetten in een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Als de mediator geen advocaat is, zal een (echtscheidings)advocaat dit moeten doen.

Wat kost een mediator?

De kosten verschillen uiteraard per mediator. Een gemiddeld uurloon van een mediator bedraagt € 170,-. Als uw mediator is aangesloten bij NMI of vFAS kan mediation worden vergoed tot een bedrag van drieduizend euro. Dit is wel afhankelijk van uw verzekeraar.

 

NMI (Nederlands Mediation Instituut)

NMI staat voor Nederlands Mediation Instituut. Het NMI is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland, zo schrijft het NMI op haar website. Veel mediators zijn aangesloten bij het NMI.

De doelstellingen van het NMI (zoals deze zijn omschreven op de eigen website van het MNI):
– het stimuleren van de toepassing van mediation in Nederland
– het bevorderen en borgen van de kwaliteit van mediation en mediators
– het geven van onafhankelijke informatie en voorlichting over mediation
– kwantificering en onderzoek inzake mediation
– het bieden van een overlegstructuur voor en over mediation

Kijk voor meer informatie over het NMI op www.nmi-mediation.nl.

Wat is een scheidingsbemiddelaar?

Scheidingsbemiddeling is een vorm van mediation. Samen zoekt u met behulp van een neutraal persoon (een scheidingsbemiddelaar) naar redelijke oplossingen om bepaalde conflicten rond de echtscheiding op te lossen. Op basis van de oplossingen wordt een echtscheidingsconvenant gemaakt over bijvoorbeeld de inboedel, het huis, de auto(s), de kinderen, het pensioen enz. De rechter beslist dan niet over de gevolgen van uw scheiding. Ongeveer 80% van de mensen die er samen via een scheidingsmiddelaar willen uitkomen, komen er ook daadwerkelijk uit.

Waarom een scheidingsbemiddelaar?

Een echtscheidingsproces via een scheidingsbemiddelaar verloopt meestal beter dan wanneer beide partijen kiezen voor een eigen advocaat. De zakelijke informatie wordt onderling sneller uitgewisseld bij de scheidingsbemiddelaar. De kosten zijn door een versneld proces bovendien lager in het geval u een advocaat-scheidingsbemiddelaar inschakelt.

Meestal zijn de regelingen die worden getroffen beter dan wanneer de rechter beslist over gevolgen van uw scheiding. Er kan bij bemiddeling immers onderhandelt worden over allerlei zaken. Uit ervaring blijkt verder dat de gemaakte afspraken beter worden nagekomen dan wanneer de rechter er aan te pas moet komen.

Naast begeleiding op zakelijk en juridisch vlak, is bij een mediator ook ruimte voor begeleiding op emotioneel en relationeel gebied. Als het niet mogelijk is om met uw (ex-)partner te communiceren kunt u bij sommige bemiddelaars kiezen voor zogenaamde pendelgesprekken. U komt dan beiden apart om te praten met de bemiddelaar om zo tot de juiste oplossingen te omen.

Wat belangrijk is bij bemiddeling:

▪ U bent bereid om mee te werken
▪ U bent bereid er samen uit te komen

Wat is mediation?

Mediation wordt ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd. Mediation is een methode om samen met uw ex-partner conflicten tijdens de echtscheidingsprocedure voor een groot deel op te lossen en om de onderliggende verhouding en communicatie te verbeteren. Samen met een onafhankelijk persoon, de mediator, maakt u afspraken. Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld als de mediation succesvol is verlopen. Deze overeenkomst dient te worden ondertekend.

Waarom mediation?

Mediation is een manier om een echtscheidingsprocedure sneller en goedkoper te doen verlopen. Scheiden via mediation verloopt meestal ‘prettiger’ dan wanneer een rechter moet beslissen over de gevolgen van een scheiding. Hierdoor is er meer tevredenheid omdat beide partijen samen oplossingen hebben gevonden. Er zullen na afloop geen verliezers zijn. Ervaring leert bovendien dat op lange termijn de gemaakte afspraken bij mediation beter worden nagekomen dan wanneer de rechter moet beslissen over de gevolgen van de scheiding.

Is mediation iets voor ons?

Mediation is voor u geschikt als u (vrijwillig) bereid bent om samen met uw ex-partner de problemen op te lossen. Als het niet vrijwillig gebeurt kunt u er beter niet aan beginnen.

Mediationovereenkomst

Het is belangrijk dat u en uw ex-partner bij de eerste kennismaking een goed gevoel hebben bij de mediator. Tijdens het eerste (kennismakings)gesprek zal de mediator zich voorstellen en een hulpvraag onderzoeken. Als de hulpvraag helder is en u een goed gevoel heeft bij de mediator wordt een mediationovereenkomst opgesteld. Er worden zaken vastgelegd, zoals de hulpvraag, het uurtarief, de vertrouwelijkheid van de mediation, de geheimhouding en dat de mediator onpartijdig is.

Bij de volgende sessie wordt de mediationovereenkomst ondertekend. Meestal zijn twee of drie gesprekken afdoende om tot concrete afspraken of beslissingen te komen. Soms is zelfs één gesprek voldoende om de problemen helder te krijgen. Als u minderjarige kinderen heeft wordt tijdens de mediation een ouderschapsplan gemaakt. Zolang er geen overeenkomst is en u mediation niet ziet zitten, kunt u altijd stoppen met mediation.

Verschillen tussen een mediator en een echtscheidingsadvocaat

Bij een mediator kunt u tijdens gesprekken praten over emotionele en relationele zaken. Bij een echtscheidingsadvocaat zult u vooral gesprekken voeren over juridische zaken. De echtscheidingsadvocaat zal begrip hebben voor uw situatie, maar staat u alleen juridisch bij over.

Een mediator hoeft niet een advocaat te zijn, maar in meestal is dat wel het geval. De mediator kan dus de overeenkomst omzetten in een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Als de mediator geen advocaat is, zal een (echtscheidings)advocaat dit moeten doen.

Wat kost een mediator?

De kosten verschillen uiteraard per mediator. Een gemiddeld uurloon van een mediator bedraagt € 170,-. Als uw mediator is aangesloten bij NMI of vFAS kan mediation worden vergoed tot een bedrag van drieduizend euro. Dit is wel afhankelijk van uw verzekeraar.