Wat is een scheidingsbemiddelaar?

Scheidingsbemiddeling is een vorm van mediation. Samen zoekt u met behulp van een neutraal persoon (een scheidingsbemiddelaar) naar redelijke oplossingen om bepaalde conflicten rond de echtscheiding op te lossen. Op basis van de oplossingen wordt een echtscheidingsconvenant gemaakt over bijvoorbeeld de inboedel, het huis, de auto(s), de kinderen, het pensioen enz. De rechter beslist dan niet over de gevolgen van uw scheiding. Ongeveer 80% van de mensen die er samen via een scheidingsmiddelaar willen uitkomen, komen er ook daadwerkelijk uit.

Waarom een scheidingsbemiddelaar?

Een echtscheidingsproces via een scheidingsbemiddelaar verloopt meestal beter dan wanneer beide partijen kiezen voor een eigen advocaat. De zakelijke informatie wordt onderling sneller uitgewisseld bij de scheidingsbemiddelaar. De kosten zijn door een versneld proces bovendien lager in het geval u een advocaat-scheidingsbemiddelaar inschakelt.

Meestal zijn de regelingen die worden getroffen beter dan wanneer de rechter beslist over gevolgen van uw scheiding. Er kan bij bemiddeling immers onderhandelt worden over allerlei zaken. Uit ervaring blijkt verder dat de gemaakte afspraken beter worden nagekomen dan wanneer de rechter er aan te pas moet komen.

Naast begeleiding op zakelijk en juridisch vlak, is bij een mediator ook ruimte voor begeleiding op emotioneel en relationeel gebied. Als het niet mogelijk is om met uw (ex-)partner te communiceren kunt u bij sommige bemiddelaars kiezen voor zogenaamde pendelgesprekken. U komt dan beiden apart om te praten met de bemiddelaar om zo tot de juiste oplossingen te omen.

Wat belangrijk is bij bemiddeling:

▪ U bent bereid om mee te werken
▪ U bent bereid er samen uit te komen