Hulp van een gespecialiseerde advocaat bij het verdelen van een erfenis

Een advocaat die is gespecialiseerd in personen- en familierecht kan je bijstaan bij echtscheiding, bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en bij de verbreking van een samenleving. Ook bij kinder- of partneralimentatie, toezichtsvormen of uithuisplaatsingen, staat een familierechtadvocaat je bij met raad en daad. Ook wanneer een van je dierbaren overlijdt en diens boedel en bezittingen moeten worden verdeeld, kun je je wenden tot een gespecialiseerde advocaat. Je komt dan in aanraking met het onderdeel van het burgerlijk recht dat erfrecht heet. In het verleden was het erfrecht het werkterrein van notarissen. Tegenwoordig is een erfrecht advocaat onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap in het geval dat er conflicten ontstaan.

Legitieme portie

Dat is bijvoorbeeld zo als een ouder heeft besloten om in het testament te bepalen dat een of meerdere kinderen worden onterfd. De kinderen van een ouder die komt te overlijden, worden in Nederland goed beschermd. Het hoeft dus niet te betekenen dat een kind dat is onterfd helemaal niets krijgt. De vrijheid die ouders hebben om de inhoud van hun testament zelf te bepalen (testeervrijheid) wordt beperkt door de legitieme portie. Dit is het minimumbedrag dat een kind – en in sommige gevallen een kleinkind – op grond van de wet uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, als het (klein)kind hier aanspraak op maakt.

Legitimaris

De legitieme portie is in een testament niet uit te sluiten. Een kind dat onterfd is, kan hier een beroep op doen mits het daarop tijdig aanspraak maakt. Dit moet hij uiterlijk binnen vijf jaar na het overlijden doen en in bepaalde gevallen zelfs eerder. Als de termijn overschreden wordt, is de kans op de legitieme portie verkeken. Het onterfde kind wordt niet alsnog erfgenaam, maar wordt schuldeiser van de nalatenschap. Het onterfde kind wordt dan legitimaris genoemd en heeft recht op de helft van wat hij als erfgenaam volgens de wet had gekregen. Bij de berekening van de legitieme portie wordt rekening gehouden met schenkingen die de erflater (de persoon die is overleden) aan de legitimaris, maar ook aan anderen heeft gedaan. Een kind dat niet is onterfd maar uit de nalatenschap minder krijgt dan zijn legitieme portie, kan een aanvullend beroep doen op zijn legitieme portie.

Legitimaire massa

De legitieme portie krijg je dus niet vanzelf. Het is dus verstandig om een erfrecht advocaat te raadplegen, want anders ben je te laat en heb je nergens recht op. Die kan je ook helpen om de legitieme portie te berekenen. De legitieme portie wordt berekend over de zogenaamde legitimaire massa. Dit is de waarde van de goederen van de nalatenschap direct na het overlijden van de erflater, vermeerderd met specifieke giften en verminderd met schulden die in de wet zijn bepaald. Het is vooral belangrijk om goed te kijken naar de waarde van bepaalde zaken, waaronder aandelen en onroerende zaken. Een erfrecht advocaat kan je daar goed bij helpen.