gescheiden vrouw

Hulp bij scheiden van tafel en bed nodig? Lees dit handige stappenplan

Scheiden van tafel en bed is een emotioneel en juridisch complex proces dat veel zorgvuldigheid en planning vereist. Of het nu gaat om onoverbrugbare verschillen, financiële problemen of andere redenen, het nemen van de beslissing om gescheiden te leven, maar niet officieel te scheiden, is geen gemakkelijke stap. In deze blog gaan we dieper in op wat het scheiden van tafel en bed precies inhoudt en bieden we een handig stappenplan voor degenen die deze ingrijpende beslissing overwegen.

Wat houdt scheiden van tafel en bed in?

Scheiden van tafel en bed is een juridische procedure waarbij een echtpaar besluit om apart te leven zonder officieel te scheiden. In tegenstelling tot een echtscheiding behouden de partners hun wettelijke status als getrouwd, maar wonen ze apart en regelen ze financiële en andere zaken gescheiden. Deze keuze kan om verschillende redenen worden gemaakt, zoals religieuze overtuigingen, ziektekostenverzekering, of het behouden van sociale voordelen.

Maak een weloverwogen beslissing

Scheiden van tafel en bed is geen beslissing die lichtvaardig moet worden genomen. Neem de tijd om na te denken over de redenen achter deze keuze en bespreek dit grondig met uw partner. Het kan nuttig zijn om professionele begeleiding te zoeken, zoals een huwelijksadviseur of therapeut, om te zien of er mogelijkheden zijn om de relatie te verbeteren voordat u definitieve stappen onderneemt.

Stappenplan voor het scheiden van tafel en bed

 1. Zorg voor emotionele ondersteuning:
  • Overweeg professionele hulp, zoals counseling, om emotioneel om te gaan met de beslissing.
  • Bespreek de keuze met vrienden of familieleden die kunnen bijdragen aan een ondersteunende omgeving.
 2. Informeer jezelf over de juridische aspecten:
  • Raadpleeg een advocaat om volledig op de hoogte te zijn van de juridische implicaties van scheiden van tafel en bed.
  • Begrijp de financiële verantwoordelijkheden en rechten van beide partners.
 3. Maak afspraken over financiën:
  • Bepaal hoe financiële zaken, zoals alimentatie en verdeling van bezittingen, worden afgehandeld.
  • Stel een gedetailleerd budget op voor elke partner om financiële onduidelijkheden te voorkomen.
 4. Regel de huisvesting:
  • Beslis wie in de gezamenlijke woning blijft en wie elders gaat wonen.
  • Maak duidelijke afspraken over eventuele gezamenlijke eigendommen, zoals meubels en auto’s.
 5. Stel een overeenkomst op:
  • Werk samen met een advocaat om een formele overeenkomst op te stellen die alle regelingen omvat.
  • Zorg ervoor dat de overeenkomst alle details bevat met betrekking tot financiën, kinderen (indien van toepassing) en andere relevante zaken.
 6. Dien de juridische documenten in:
  • Volg het juiste juridische proces om de scheiding van tafel en bed officieel te maken.
  • Dien de benodigde documenten in bij de rechtbank en volg het proces nauwgezet.
 7. Communiceer met kinderen (indien van toepassing):
  • Bespreek de situatie met kinderen op een leeftijdsgeschikte manier.
  • Zorg ervoor dat ze begrijpen dat hoewel hun ouders apart leven, ze nog steeds geliefd zijn en ondersteund worden.
 8. Herzie en pas aan indien nodig:
  • Houd de overeenkomst regelmatig tegen het licht en pas deze aan indien de omstandigheden veranderen.
  • Blijf open communiceren met de ex-partner om eventuele geschillen te voorkomen.

Zoek juridisch advies bij Zorgelooschscheiden.nl

Zodra u hebt besloten om te scheiden van tafel en bed, is het essentieel om juridisch advies in te winnen. Zorgelooschscheiden.nl kan u begeleiden bij de juridische aspecten van deze procedure en u informeren over de gevolgen voor uw financiën, eigendommen en eventuele kinderen.

Scheiden van tafel en bed op een weloverwogen manier

Het scheiden van tafel en bed is een ingrijpende beslissing die zorgvuldige overweging en planning vereist. Door emotionele ondersteuning te zoeken, jezelf te informeren over de juridische aspecten, en een gedetailleerd stappenplan te volgen, kun je dit proces soepeler laten verlopen. Het is van cruciaal belang om open te blijven communiceren met je ex-partner en eventuele juridische stappen zorgvuldig te volgen om de overgang naar een leven apart zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.

Hulp van een gespecialiseerde advocaat bij het verdelen van een erfenis

Een advocaat die is gespecialiseerd in personen- en familierecht kan je bijstaan bij echtscheiding, bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en bij de verbreking van een samenleving. Ook bij kinder- of partneralimentatie, toezichtsvormen of uithuisplaatsingen, staat een familierechtadvocaat je bij met raad en daad. Ook wanneer een van je dierbaren overlijdt en diens boedel en bezittingen moeten worden verdeeld, kun je je wenden tot een gespecialiseerde advocaat. Je komt dan in aanraking met het onderdeel van het burgerlijk recht dat erfrecht heet. In het verleden was het erfrecht het werkterrein van notarissen. Tegenwoordig is een erfrecht advocaat onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap in het geval dat er conflicten ontstaan.

Legitieme portie

Dat is bijvoorbeeld zo als een ouder heeft besloten om in het testament te bepalen dat een of meerdere kinderen worden onterfd. De kinderen van een ouder die komt te overlijden, worden in Nederland goed beschermd. Het hoeft dus niet te betekenen dat een kind dat is onterfd helemaal niets krijgt. De vrijheid die ouders hebben om de inhoud van hun testament zelf te bepalen (testeervrijheid) wordt beperkt door de legitieme portie. Dit is het minimumbedrag dat een kind – en in sommige gevallen een kleinkind – op grond van de wet uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, als het (klein)kind hier aanspraak op maakt.

Legitimaris

De legitieme portie is in een testament niet uit te sluiten. Een kind dat onterfd is, kan hier een beroep op doen mits het daarop tijdig aanspraak maakt. Dit moet hij uiterlijk binnen vijf jaar na het overlijden doen en in bepaalde gevallen zelfs eerder. Als de termijn overschreden wordt, is de kans op de legitieme portie verkeken. Het onterfde kind wordt niet alsnog erfgenaam, maar wordt schuldeiser van de nalatenschap. Het onterfde kind wordt dan legitimaris genoemd en heeft recht op de helft van wat hij als erfgenaam volgens de wet had gekregen. Bij de berekening van de legitieme portie wordt rekening gehouden met schenkingen die de erflater (de persoon die is overleden) aan de legitimaris, maar ook aan anderen heeft gedaan. Een kind dat niet is onterfd maar uit de nalatenschap minder krijgt dan zijn legitieme portie, kan een aanvullend beroep doen op zijn legitieme portie.

Legitimaire massa

De legitieme portie krijg je dus niet vanzelf. Het is dus verstandig om een erfrecht advocaat te raadplegen, want anders ben je te laat en heb je nergens recht op. Die kan je ook helpen om de legitieme portie te berekenen. De legitieme portie wordt berekend over de zogenaamde legitimaire massa. Dit is de waarde van de goederen van de nalatenschap direct na het overlijden van de erflater, vermeerderd met specifieke giften en verminderd met schulden die in de wet zijn bepaald. Het is vooral belangrijk om goed te kijken naar de waarde van bepaalde zaken, waaronder aandelen en onroerende zaken. Een erfrecht advocaat kan je daar goed bij helpen. 

bloemen voor overlijden

De mogelijke gevolgen van overlijden tijdens een echtscheidingsprocedure

Het is een scenario waar niemand graag aan denkt, maar dat zo nu en dan wel voorkomt. Want tijdens een echtscheidingsprocedure of kort daarvoor of daarna, kan een van de (ex-)echtgenoten overlijden. Een huwelijk eindigt door echtscheiding wanneer de scheiding door de rechter is uitgesproken en in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Zowel voor de afwikkeling van de echtscheiding als voor de afwikkeling van de nalatenschap, heeft het overlijden diverse gevolgen. Wilt u bij een eventuele echtscheiding voorkomen dat een toekomstige ex-partner na uw overlijden aanspraak maakt op uw erfenis? Dan is het raadzaam om bijstand van een gespecialiseerde advocaat in familierecht te vragen. Die houdt zich dagelijks bezig met de juridische afwikkeling van deze casuïstiek.

Situaties die zich bij overlijden tijdens een echtscheidingsprocedure kunnen voordoen:

 • Het overlijden vindt plaats vóór de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding;
 • Het overlijden vindt plaats na de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding, maar voordat de echtscheiding is uitgesproken en ingeschreven;
 • Het overlijden vindt plaats nadat de echtscheiding is uitgesproken en ingeschreven, maar voordat de echtscheiding volledig is afgewikkeld;
 • Er is sprake van het overlijden nadat de echtscheiding volledig is afgewikkeld.

Echtscheidingsconvenant

In het geval dat er een echtscheidingsprocedure loopt of er een scheiding is uitgesproken maar nog niet is ingeschreven en één van de echtgenoten overlijdt, komt het huwelijk tot een einde door het overlijden. Bij het verzoek tot echtscheiding is dan geen belang meer. Als er door partijen afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van de scheiding – bijvoorbeeld op basis van een echtscheidingsconvenant – dan komen die afspraken te vervallen. De echtscheiding is immers nog niet ingeschreven. In een convenant staat standaard dat de afspraken gelden in het geval de echtscheiding wordt afgerond en staat ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Regels van het erfrecht

Als een huwelijk wordt ontbonden door overlijden en niet door echtscheiding, gelden zonder een testament de wettelijke regels van het erfrecht. De langstlevende echtgenoot en de kinderen erven in dat geval ieder voor gelijke delen. Wanneer u het risico dat een toekomstige ex-partner mogelijk erft omdat de procedure van een echtscheiding nog niet is afgerond, dient er een testament opgemaakt te worden. Als dat er al is, is het noodzakelijk om het te laten nakijken. Eventueel dient u het aan te passen, zodat de toekomstige ex-partner niet alsnog erfgenaam kan worden via een andere weg. Het is zeer belangrijk om onder de loep te nemen of de echtgenoot in het testament bij naam wordt genoemd. Want als dat zo is, blijft die persoon ook na de echtscheiding nog erfgenaam.

 Echtscheidingstestament

Als er een echtscheidingsprocedure loopt of als u een echtscheiding overweegt, is het dus verstandig om u in uw testament te verdiepen en te overwegen of het misschien moet worden gewijzigd. Daarnaast is er nog een belangrijke kanttekening. In iedere situatie waarin sprake is van een aanstaande, lopende of afgeronde echtscheiding, is het aan te bevelen om een echtscheidingstestament te laten opmaken. Hierin worden de eerder genoemde problemen zo veel mogelijk opgelost. In alle situaties is het ook raadzaam om een eventuele polis van levensverzekering – waar mogelijk – te laten wijzigen. Op die manier voorkomt u dat de ex-echtgenoot indirect voordeel kan hebben van de uitkering van een levensverzekering of dat die begunstigde blijft.

Een familierechtadvocaat zal u tijdens de scheiding ook wijzen op de erfrechtelijke aspecten van een echtscheiding.

Beginnen met daten na een scheiding

Een scheiding is erg vervelend. De maanden erna kunnen erg eenzaam voelen, en elke dag verlang je toch weer een beetje terug naar de tijd dat jij met jouw geliefde samen was. Maar het hoeft geen treurige tijd te zijn, want jij kunt gewoon beginnen met daten na een scheiding.

Sommige mensen die nog maar net zijn gescheiden zitten hier niet op te wachten. Toch is beginnen met daten na een scheiding aan te raden. Je voelt je minder eenzaam, je leert nieuwe mensen kennen en zult ook blijer worden.

Maar wat is nu het juiste moment om weer te beginnen met daten na een scheiding, en hoe date je eigenlijk op die online datingsites? In dit artikel vertellen wij meer.

Het juiste moment om weer te beginnen met daten

Het kan lang duren voordat jij helemaal klaar bent om weer op een date te gaan. Er is vaak nog wat verdriet te verwerken. Maar daartegenover staat de vreugde dat het huwelijk toch vaak op een positieve manier is gebroken; jullie konden samen niet meer verder. Gelukkig zijn er nog voldoende mannen of vrouwen die beter bij jou kunnen passen.

Het zou logisch zijn om lang te wachten voordat je gaat beginnen met daten. Na een scheiding heb je even iets anders aan jouw hoofd. Toch is het vaak beter om al te beginnen voordat jij echt helemaal klaar bent. Het kan nog maanden duren voordat dit gevoel echt terugkeert. Je kunt dit proces flink versnellen door toch al eerder op een date te gaan.

Vraag jezelf eerst af: “voel ik mij over 3 maanden al klaar om te daten?”. Als het antwoord ‘ja’ is, dan moet jij nu al direct beginnen. Is het antwoord ‘nee’? Dan moet jij nog steeds beginnen, want op dat moment heb je de versnelling juist nodig.

Maar hoe begin je met daten na een scheiding? Sinds jouw laatste date is er waarschijnlijk veel veranderd. Steeds meer mensen ontmoeten elkaar via internet, bijvoorbeeld op een datingsite….

Beginnen met online dating na een scheiding

Online dating is tegenwoordig niet meer weg te denken. Inmiddels ontmoeten steeds meer mensen elkaar via online datingsites, sociale netwerksites en fora. Het begint vaak bij een kort gesprek online, maar al snel wordt er een date voorgesteld. Jullie gaan elkaar voor het eerst in het echt ontmoeten.

Dat is een globaal beeld van online dating. Je kunt je het beste bij online datingsites aanmelden. Hier zijn ontzettend veel singles die op zoek zijn naar een leuke man of vrouw zoals jij. Sommige online datingsites hebben al tienduizenden singles: een grote vijver waar jij ongetwijfeld succesvol uit kunt vissen.

Als jij gaat beginnen met dating na een scheiding, dan kun jij je het beste aanmelden bij een datingsite die aansluit bij jouw leeftijd, levensstijl en andere persoonlijke kenmerken. Zo zijn er datingsites voor 50+-plussers, dertigers, gelovigen, sporters, en nog veel meer. Er zit dus altijd een datingsite bij die perfect bij jou aansluit. Voor een zoektocht naar een goede, gratis (of betaalbare) datingsite kunt u een website zoals www.datingzoeker.nl opzoeken.

De drempel om te beginnen met online daten na een scheiding is erg laag. Je hoeft hiervoor alleen een account bij de datingsite aan te maken. De meeste datingsites bieden een gratis proefperiode van 30 dagen, zodat jij al 30 dagen lang een leuke date kunt vinden. Genoeg tijd om eindelijk een andere man of vrouw aan de haak te slaan, en de wondere wereld van dating opnieuw te betreden.

Scheiden.. hoe vertellen?

Voor veel kinderen is de echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. U zult het uw kind moeten vertellen. Het beste is dat u uw kind direct vertelt dat u gaat scheiden van uw partner.

Een aantal tips:
1. Het belangrijkste is dat u een rustig moment uitkiest en dat u daarna genoeg tijd heeft om te praten. Vertel het dus bijvoorbeeld niet voor het slapen.
2. Zorg er voor dat alle gezinsleden aanwezig zijn.
3. Probeer duidelijk te zijn. Leg duidelijk uit dat u en uw partner uit elkaar gaan. Zo voorkomt u dat uw kinderen geen valse hoop krijgen.
4. U moet uw kinderen duidelijk maken dat het niet hun schuld is. Sommige kinderen gaan er van uit dat het hun schuld is.
5. Zeg geen slechte dingen over elkaar. Zeker niet als uw kinderen daar bij zijn.
6. U moet ze geen keuze laten maken tussen u en uw partner.

Nadat u het alleen of samen met uw partner heeft verteld, kunt u aan uw zoon of dochter vragen wij zij er van vinden. Ze hebben wellicht veel vragen, neem daar uw tijd voor. Laat uw kind uitpraten en beantwoord de vragen. Benadruk dat het niet hun schuld is. Kinderen hebben het het zwaarst als één van de ouders het huis definitief verlaat. Ze zullen dan alle aandacht nodig hebben.

Waarom moet ik een echtscheidingsadvocaat inschakelen?

Voor de afwikkeling van de echtscheidingsprocedure heeft u een echtscheidingsadvocaat nodig. Bij het verzoek tot ontbinding van het huwelijk bij de rechtbank is bijvoorbeeld een advocaat nodig. Helemaal scheiden zonder advocaat is dus niet mogelijk. U kunt wel voor een groot deel van de procedure een scheidingsbemiddelaar inschakelen.

De echtscheidingsadvocaat

Bij de meeste advocaten is het eerste gesprek kosteloos en vrijblijvend. Het gaat dan meestal om een gesprek van een half uur. De advocaat helpt u tijdens de echtscheiding met juridische zaken. Er moeten immers veel afspraken worden gemaakt over allerlei zaken zoals alimentatie, de inboedel, pensioenafspraken, regeling met de kinderen enz.

Een advocaat is geen mediator. Een advocaat zal begrip hebben voor uw situatie, maar voor emoties en relationele zaken bent u bij veel advocaten aan het verkeerde adres. Bij een mediator kunt u wel over dit soort dingen praten.

Pro deo advocaat

Helemaal kosteloos werken advocaten niet. Wanneer u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een deel van de kosten wordt dan door de overheid vergoed.

Scheiden en cijfers

10/12/2011 – In Nederland worden er jaarlijks gemiddeld 73 000 huwelijken gesloten. Vrouwen trouwen gemiddeld eerder dan de mannen. Vrouwen zijn gemiddeld 33 jaar en mannen zijn gemiddeld 37 jaar als ze trouwen. 34 procent van de huwelijken loopt op de klippen. Zes procent van de scheidingen vindt plaats in het vijfde jaar van het huwelijk.

Kinderen
Er is een schatting gemaakt waaruit blijkt dat er 70 000 kinderen per jaar betrokken zijn bij een echtscheiding. Deze schatting bestaat uit het aantal echtscheidingen per jaar, een schatting van het aantal samenwonenden en een schatting van het aantal samenwonende met een kind tot de 22 jaar.

Mannen wonen eerder samen
Na een scheiding gaan mannen eerder samenwonen. Van de mannen woont 50 procent na vier jaar weer samen met een andere partner. Bij de vrouwen gaat het om circa 30 procent. Reden is dat de kinderen meestal bij de vrouw blijven wonen, waardoor vrouwen moeilijker een man vinden.

Nog een reden is dat veel vrouwen pas een nieuwe partner willen als de kinderen het huis uit zijn. 40% van de vrouwen denkt dat ze na het beëindigingen van een lange relatie lange tijd alleen zullen blijven.

Ik wil scheiden, hoe vertellen?

U loopt wellicht al enige tijd met de gedachte rond om te gaan scheiden van uw partner. Als u niet meer twijfelt en zeker weet dat u wilt scheiden zult u het uw partner eerst moeten vertellen. Daarna volgt het echtscheidingsproces. Als uw partner niet wil scheiden kunt u een eenzijdig echtscheidingsverzoek doen. Als u partner ook bereid is om te scheiden kunt u een gezamenlijk verzoek aanvragen.

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?

Wij kunnen enkel een aantal tips geven, want er is geen standaard procedure en iedere situatie is immers weer anders. U kunt het het beste in een rechtstreeks gesprek vertellen. Ook al is dat misschien moeilijk. Probeer in ieder geval te voorkomen dat u het via een sms, een e-mail, een msn bericht of iets dergelijks laat weten.

Vermijd zoveel mogelijk persoonlijke kritiek of verwijten. Uw partner zal daar waarschijnlijk alleen maar in negatieve zin op reageren. Dat zal verder niks aan uw beslissing veranderen. Houdt het algemener, maar wees wel duidelijk. Benadruk dat de beslissing die je hebt genomen definitief is.

Voor sommige partners kan het als een verrassing komen wanneer u hem of haar verteld dat u wilt scheiden. En dat is niet onlogisch. U hebt innerlijk al besloten dat u wilt scheiden, terwijl dat bij uw partner misschien nog niet het geval is. Uw partner kan in zo’n geval erg emotioneel reageren.

Verwacht niet dat uw partner vol begrip zal reageren. Als uw partner erg emotioneel reageert, kunt u beter wachten op een vervolggesprek. Laat uw partner het eerst verwerken. In een vervolggesprek kunt u afspraken maken. Wacht echter niet te lang met zo’n gesprek.

Uw partner kan met verwijten komen. Ga hier niet in mee. U wilt alleen duidelijk maken dat u wilt scheiden en u heeft al een beslissing genomen. Een gesprek dat ontaard in ruzie zal latere gesprekken alleen maar moeilijker maken.

Mijn partner wil niet scheiden

Als uw partner niet wil scheiden kunt u eenzijdig  een echtscheiding aanvragen bij de rechtbank. Dit brengt echter wel hoge kosten met zich mee. U moet immers een advocaat inschakelen en uw partner zal ook een advocaat inschakelen. Als uw partner het volledig met uw oneens is over allerlei zaken kan het een lange en dure procedure worden.

Als u partner echt niet wilt scheiden en u wilt hoe dan ook scheiden, dan zult u een advocaat moeten inschakelen. Samen met een echtscheidingsadvocaat stelt u een echtscheidingsconvenant en verzoekschrift op.

Samen scheiden

In veel gevallen is het beter als u en uw partner besluiten om samen te gaan scheiden. Als één partner wil scheiden en de andere niet, kost dat zoals eerder vermeldt meestal veel meer geld. De beste optie is een advocaat-mediator. Ervaring leert dat het echtscheidingsproces sneller, goedkoper en vriendelijker verloopt als men kiest voor een advocaat-mediator . Bovendien worden de gemaakte afspraken na de scheiding beter nageleefd.

De mediator is een onafhankelijk persoon en zal jullie ondersteunen bij het maken van afspraken over eventuele minderjarige kinderen, het vermogen, het huis, de alimentatie, het pensioen enz. De advocaat-mediator zal echtscheidingsprocedure voor u en uw partner verder schriftelijk afhandelen. Een rechtszitting is dan niet van toepassing.

Nieuws

Restschuld ontlopen door scheiding

24/02/2012 – Door te scheiden kunnen getrouwde en samenwonende stellen als truc de restschuld op hun huis ontlopen, meldt NRC Handelsblad. De Nationale Hypotheek Garantie neemt de restschuld op zich als ‘gescheiden’ stellen de hypotheek niet zelfstandig kunnen afdragen.


Angst voor huwelijk door echtscheidingen

05/01/2012 – Steeds minder jonge volwassen in de Verenigde Staten trouwen. Reden voor demografen en sociologen van Cornell University en de Universiteit van Central Oklahoma om te achterhalen waarom men als jonge volwassene niet trouwt. Reden: angst voor een eventuele echtscheiding. Het aantal nieuwe huwelijken is in de VS nog nooit zo laag geweest.

Scheiden en cijfers

10/12/2011 – In Nederland worden er jaarlijks gemiddeld 73 000 huwelijken gesloten. Vrouwen trouwen gemiddeld eerder dan de mannen. Vrouwen zijn gemiddeld 33 jaar en mannen zijn gemiddeld 37 jaar als ze trouwen. 34 procent van de huwelijken loopt op de klippen. Zes procent van de scheidingen vindt plaats in het vijfde jaar van het huwelijk.

 

Ik wil scheiden, maar ik heb geen inkomen..

Als u wilt scheiden, maar geen inkomen heeft kunt u samen met uw partner de hoogte van de partneralimentatie bepalen. Uw partner moet echter wel in staat zijn om partneralimentatie te kunnen betalen. Dit noemt men draagkracht. Als uw partner niet draagkrachtig genoeg is, dan hoeft hij of zij geen alimentatie te betalen.

Als uw echtgenoot geen partneralimentatie wil betalen, dan betekent dit niet dat hij of zij dit ook niet hoeft te betalen. De rechter zal uiteindelijk beslissen of u behoefte heeft aan partneralimentatie en of uw partner draagkrachtig genoeg is. Bij een samenlevingscontract is uw partner niet wettelijk verplicht om partneralimentatie te betalen. Als u minderjarige kinderen heeft is uw partner verplicht om kinderalimentatie te betalen.