gescheiden vrouw

Hulp bij scheiden van tafel en bed nodig? Lees dit handige stappenplan

Scheiden van tafel en bed is een emotioneel en juridisch complex proces dat veel zorgvuldigheid en planning vereist. Of het nu gaat om onoverbrugbare verschillen, financiële problemen of andere redenen, het nemen van de beslissing om gescheiden te leven, maar niet officieel te scheiden, is geen gemakkelijke stap. In deze blog gaan we dieper in op wat het scheiden van tafel en bed precies inhoudt en bieden we een handig stappenplan voor degenen die deze ingrijpende beslissing overwegen.

Wat houdt scheiden van tafel en bed in?

Scheiden van tafel en bed is een juridische procedure waarbij een echtpaar besluit om apart te leven zonder officieel te scheiden. In tegenstelling tot een echtscheiding behouden de partners hun wettelijke status als getrouwd, maar wonen ze apart en regelen ze financiële en andere zaken gescheiden. Deze keuze kan om verschillende redenen worden gemaakt, zoals religieuze overtuigingen, ziektekostenverzekering, of het behouden van sociale voordelen.

Maak een weloverwogen beslissing

Scheiden van tafel en bed is geen beslissing die lichtvaardig moet worden genomen. Neem de tijd om na te denken over de redenen achter deze keuze en bespreek dit grondig met uw partner. Het kan nuttig zijn om professionele begeleiding te zoeken, zoals een huwelijksadviseur of therapeut, om te zien of er mogelijkheden zijn om de relatie te verbeteren voordat u definitieve stappen onderneemt.

Stappenplan voor het scheiden van tafel en bed

 1. Zorg voor emotionele ondersteuning:
  • Overweeg professionele hulp, zoals counseling, om emotioneel om te gaan met de beslissing.
  • Bespreek de keuze met vrienden of familieleden die kunnen bijdragen aan een ondersteunende omgeving.
 2. Informeer jezelf over de juridische aspecten:
  • Raadpleeg een advocaat om volledig op de hoogte te zijn van de juridische implicaties van scheiden van tafel en bed.
  • Begrijp de financiële verantwoordelijkheden en rechten van beide partners.
 3. Maak afspraken over financiën:
  • Bepaal hoe financiële zaken, zoals alimentatie en verdeling van bezittingen, worden afgehandeld.
  • Stel een gedetailleerd budget op voor elke partner om financiële onduidelijkheden te voorkomen.
 4. Regel de huisvesting:
  • Beslis wie in de gezamenlijke woning blijft en wie elders gaat wonen.
  • Maak duidelijke afspraken over eventuele gezamenlijke eigendommen, zoals meubels en auto’s.
 5. Stel een overeenkomst op:
  • Werk samen met een advocaat om een formele overeenkomst op te stellen die alle regelingen omvat.
  • Zorg ervoor dat de overeenkomst alle details bevat met betrekking tot financiën, kinderen (indien van toepassing) en andere relevante zaken.
 6. Dien de juridische documenten in:
  • Volg het juiste juridische proces om de scheiding van tafel en bed officieel te maken.
  • Dien de benodigde documenten in bij de rechtbank en volg het proces nauwgezet.
 7. Communiceer met kinderen (indien van toepassing):
  • Bespreek de situatie met kinderen op een leeftijdsgeschikte manier.
  • Zorg ervoor dat ze begrijpen dat hoewel hun ouders apart leven, ze nog steeds geliefd zijn en ondersteund worden.
 8. Herzie en pas aan indien nodig:
  • Houd de overeenkomst regelmatig tegen het licht en pas deze aan indien de omstandigheden veranderen.
  • Blijf open communiceren met de ex-partner om eventuele geschillen te voorkomen.

Zoek juridisch advies bij Zorgelooschscheiden.nl

Zodra u hebt besloten om te scheiden van tafel en bed, is het essentieel om juridisch advies in te winnen. Zorgelooschscheiden.nl kan u begeleiden bij de juridische aspecten van deze procedure en u informeren over de gevolgen voor uw financiën, eigendommen en eventuele kinderen.

Scheiden van tafel en bed op een weloverwogen manier

Het scheiden van tafel en bed is een ingrijpende beslissing die zorgvuldige overweging en planning vereist. Door emotionele ondersteuning te zoeken, jezelf te informeren over de juridische aspecten, en een gedetailleerd stappenplan te volgen, kun je dit proces soepeler laten verlopen. Het is van cruciaal belang om open te blijven communiceren met je ex-partner en eventuele juridische stappen zorgvuldig te volgen om de overgang naar een leven apart zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.

Hulp van een gespecialiseerde advocaat bij het verdelen van een erfenis

Een advocaat die is gespecialiseerd in personen- en familierecht kan je bijstaan bij echtscheiding, bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap en bij de verbreking van een samenleving. Ook bij kinder- of partneralimentatie, toezichtsvormen of uithuisplaatsingen, staat een familierechtadvocaat je bij met raad en daad. Ook wanneer een van je dierbaren overlijdt en diens boedel en bezittingen moeten worden verdeeld, kun je je wenden tot een gespecialiseerde advocaat. Je komt dan in aanraking met het onderdeel van het burgerlijk recht dat erfrecht heet. In het verleden was het erfrecht het werkterrein van notarissen. Tegenwoordig is een erfrecht advocaat onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap in het geval dat er conflicten ontstaan.

Legitieme portie

Dat is bijvoorbeeld zo als een ouder heeft besloten om in het testament te bepalen dat een of meerdere kinderen worden onterfd. De kinderen van een ouder die komt te overlijden, worden in Nederland goed beschermd. Het hoeft dus niet te betekenen dat een kind dat is onterfd helemaal niets krijgt. De vrijheid die ouders hebben om de inhoud van hun testament zelf te bepalen (testeervrijheid) wordt beperkt door de legitieme portie. Dit is het minimumbedrag dat een kind – en in sommige gevallen een kleinkind – op grond van de wet uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, als het (klein)kind hier aanspraak op maakt.

Legitimaris

De legitieme portie is in een testament niet uit te sluiten. Een kind dat onterfd is, kan hier een beroep op doen mits het daarop tijdig aanspraak maakt. Dit moet hij uiterlijk binnen vijf jaar na het overlijden doen en in bepaalde gevallen zelfs eerder. Als de termijn overschreden wordt, is de kans op de legitieme portie verkeken. Het onterfde kind wordt niet alsnog erfgenaam, maar wordt schuldeiser van de nalatenschap. Het onterfde kind wordt dan legitimaris genoemd en heeft recht op de helft van wat hij als erfgenaam volgens de wet had gekregen. Bij de berekening van de legitieme portie wordt rekening gehouden met schenkingen die de erflater (de persoon die is overleden) aan de legitimaris, maar ook aan anderen heeft gedaan. Een kind dat niet is onterfd maar uit de nalatenschap minder krijgt dan zijn legitieme portie, kan een aanvullend beroep doen op zijn legitieme portie.

Legitimaire massa

De legitieme portie krijg je dus niet vanzelf. Het is dus verstandig om een erfrecht advocaat te raadplegen, want anders ben je te laat en heb je nergens recht op. Die kan je ook helpen om de legitieme portie te berekenen. De legitieme portie wordt berekend over de zogenaamde legitimaire massa. Dit is de waarde van de goederen van de nalatenschap direct na het overlijden van de erflater, vermeerderd met specifieke giften en verminderd met schulden die in de wet zijn bepaald. Het is vooral belangrijk om goed te kijken naar de waarde van bepaalde zaken, waaronder aandelen en onroerende zaken. Een erfrecht advocaat kan je daar goed bij helpen. 

bloemen voor overlijden

De mogelijke gevolgen van overlijden tijdens een echtscheidingsprocedure

Het is een scenario waar niemand graag aan denkt, maar dat zo nu en dan wel voorkomt. Want tijdens een echtscheidingsprocedure of kort daarvoor of daarna, kan een van de (ex-)echtgenoten overlijden. Een huwelijk eindigt door echtscheiding wanneer de scheiding door de rechter is uitgesproken en in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Zowel voor de afwikkeling van de echtscheiding als voor de afwikkeling van de nalatenschap, heeft het overlijden diverse gevolgen. Wilt u bij een eventuele echtscheiding voorkomen dat een toekomstige ex-partner na uw overlijden aanspraak maakt op uw erfenis? Dan is het raadzaam om bijstand van een gespecialiseerde advocaat in familierecht te vragen. Die houdt zich dagelijks bezig met de juridische afwikkeling van deze casuïstiek.

Situaties die zich bij overlijden tijdens een echtscheidingsprocedure kunnen voordoen:

 • Het overlijden vindt plaats vóór de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding;
 • Het overlijden vindt plaats na de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding, maar voordat de echtscheiding is uitgesproken en ingeschreven;
 • Het overlijden vindt plaats nadat de echtscheiding is uitgesproken en ingeschreven, maar voordat de echtscheiding volledig is afgewikkeld;
 • Er is sprake van het overlijden nadat de echtscheiding volledig is afgewikkeld.

Echtscheidingsconvenant

In het geval dat er een echtscheidingsprocedure loopt of er een scheiding is uitgesproken maar nog niet is ingeschreven en één van de echtgenoten overlijdt, komt het huwelijk tot een einde door het overlijden. Bij het verzoek tot echtscheiding is dan geen belang meer. Als er door partijen afspraken zijn gemaakt over de gevolgen van de scheiding – bijvoorbeeld op basis van een echtscheidingsconvenant – dan komen die afspraken te vervallen. De echtscheiding is immers nog niet ingeschreven. In een convenant staat standaard dat de afspraken gelden in het geval de echtscheiding wordt afgerond en staat ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Regels van het erfrecht

Als een huwelijk wordt ontbonden door overlijden en niet door echtscheiding, gelden zonder een testament de wettelijke regels van het erfrecht. De langstlevende echtgenoot en de kinderen erven in dat geval ieder voor gelijke delen. Wanneer u het risico dat een toekomstige ex-partner mogelijk erft omdat de procedure van een echtscheiding nog niet is afgerond, dient er een testament opgemaakt te worden. Als dat er al is, is het noodzakelijk om het te laten nakijken. Eventueel dient u het aan te passen, zodat de toekomstige ex-partner niet alsnog erfgenaam kan worden via een andere weg. Het is zeer belangrijk om onder de loep te nemen of de echtgenoot in het testament bij naam wordt genoemd. Want als dat zo is, blijft die persoon ook na de echtscheiding nog erfgenaam.

 Echtscheidingstestament

Als er een echtscheidingsprocedure loopt of als u een echtscheiding overweegt, is het dus verstandig om u in uw testament te verdiepen en te overwegen of het misschien moet worden gewijzigd. Daarnaast is er nog een belangrijke kanttekening. In iedere situatie waarin sprake is van een aanstaande, lopende of afgeronde echtscheiding, is het aan te bevelen om een echtscheidingstestament te laten opmaken. Hierin worden de eerder genoemde problemen zo veel mogelijk opgelost. In alle situaties is het ook raadzaam om een eventuele polis van levensverzekering – waar mogelijk – te laten wijzigen. Op die manier voorkomt u dat de ex-echtgenoot indirect voordeel kan hebben van de uitkering van een levensverzekering of dat die begunstigde blijft.

Een familierechtadvocaat zal u tijdens de scheiding ook wijzen op de erfrechtelijke aspecten van een echtscheiding.

Beginnen met daten na een scheiding

Een scheiding is erg vervelend. De maanden erna kunnen erg eenzaam voelen, en elke dag verlang je toch weer een beetje terug naar de tijd dat jij met jouw geliefde samen was. Maar het hoeft geen treurige tijd te zijn, want jij kunt gewoon beginnen met daten na een scheiding.

Sommige mensen die nog maar net zijn gescheiden zitten hier niet op te wachten. Toch is beginnen met daten na een scheiding aan te raden. Je voelt je minder eenzaam, je leert nieuwe mensen kennen en zult ook blijer worden.

Maar wat is nu het juiste moment om weer te beginnen met daten na een scheiding, en hoe date je eigenlijk op die online datingsites? In dit artikel vertellen wij meer.

Het juiste moment om weer te beginnen met daten

Het kan lang duren voordat jij helemaal klaar bent om weer op een date te gaan. Er is vaak nog wat verdriet te verwerken. Maar daartegenover staat de vreugde dat het huwelijk toch vaak op een positieve manier is gebroken; jullie konden samen niet meer verder. Gelukkig zijn er nog voldoende mannen of vrouwen die beter bij jou kunnen passen.

Het zou logisch zijn om lang te wachten voordat je gaat beginnen met daten. Na een scheiding heb je even iets anders aan jouw hoofd. Toch is het vaak beter om al te beginnen voordat jij echt helemaal klaar bent. Het kan nog maanden duren voordat dit gevoel echt terugkeert. Je kunt dit proces flink versnellen door toch al eerder op een date te gaan.

Vraag jezelf eerst af: “voel ik mij over 3 maanden al klaar om te daten?”. Als het antwoord ‘ja’ is, dan moet jij nu al direct beginnen. Is het antwoord ‘nee’? Dan moet jij nog steeds beginnen, want op dat moment heb je de versnelling juist nodig.

Maar hoe begin je met daten na een scheiding? Sinds jouw laatste date is er waarschijnlijk veel veranderd. Steeds meer mensen ontmoeten elkaar via internet, bijvoorbeeld op een datingsite….

Beginnen met online dating na een scheiding

Online dating is tegenwoordig niet meer weg te denken. Inmiddels ontmoeten steeds meer mensen elkaar via online datingsites, sociale netwerksites en fora. Het begint vaak bij een kort gesprek online, maar al snel wordt er een date voorgesteld. Jullie gaan elkaar voor het eerst in het echt ontmoeten.

Dat is een globaal beeld van online dating. Je kunt je het beste bij online datingsites aanmelden. Hier zijn ontzettend veel singles die op zoek zijn naar een leuke man of vrouw zoals jij. Sommige online datingsites hebben al tienduizenden singles: een grote vijver waar jij ongetwijfeld succesvol uit kunt vissen.

Als jij gaat beginnen met dating na een scheiding, dan kun jij je het beste aanmelden bij een datingsite die aansluit bij jouw leeftijd, levensstijl en andere persoonlijke kenmerken. Zo zijn er datingsites voor 50+-plussers, dertigers, gelovigen, sporters, en nog veel meer. Er zit dus altijd een datingsite bij die perfect bij jou aansluit. Voor een zoektocht naar een goede, gratis (of betaalbare) datingsite kunt u een website zoals www.datingzoeker.nl opzoeken.

De drempel om te beginnen met online daten na een scheiding is erg laag. Je hoeft hiervoor alleen een account bij de datingsite aan te maken. De meeste datingsites bieden een gratis proefperiode van 30 dagen, zodat jij al 30 dagen lang een leuke date kunt vinden. Genoeg tijd om eindelijk een andere man of vrouw aan de haak te slaan, en de wondere wereld van dating opnieuw te betreden.

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin de zakelijke gevolgen van het samenwonen worden vastgelegd. Een dergelijk contract kunt u als samenwoner zelf opstellen. U kunt ook een beroep doen op een advocaat of een notaris. De kosten voor het opmaken van een samenlevingscontract verschilt per notaris of advocaat. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan één miljoen samenwoners.

Inhoud samenlevingscontract

De volgende punten kunnen aan de orde komen in een samenlevingscontract:
– Verdeling van de kosten van de huishouding;
– Gebruik van gemeenschappelijke bank- en girorekeningen.
– Een staat van aanbrengsten (verdeling van de goederen, welke goederen zijn gemeenschappelijk en welke privé).
– Onderhoudsplicht en alimentatie (als u kinderen heeft en de relatie zou worden beëindigd dan kunt u hier eventueel afspraken over maken).
– Partneralimentatie (als de relatie zou worden beëindigd kunt u hier eventueel afspraken over maken)
– Bepaalde afspraken die te maken hebben met de gemeenschappelijke woning
Verblijfsbeding

Verschillen tussen samenwoners en gehuwden

Als mensen trouwen verwerven zij automatisch zaken als bijvoorbeeld trouwen in gemeenschap van goederen, juridisch ouderschap, gezag enz. Samenwoners moeten dit soort zaken zelf regelen. Men moet een samenlevingscontract laten opstellen, een testament opmaken en het kind moet erkend worden door de vader. 

Door middel van een samenlevingscontract en een testament komt de zakelijke positie en eventueel ook het ouderschap van samenwoners overeen met die van gehuwden. Wanneer een ongehuwde vrouw een kind krijgt, wordt de vader pas de juridische vader als hij het kind erkend. Een gehuwd stel wordt daarentegen automatisch moeder en vader bij het krijgen van een kind.

Wij willen scheiden

Als u gezamenlijk heeft besloten te gaan scheiden begint het echtscheidingsproces met het zoeken van een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat of een mediator. Om tot goede afspraken te komen en als u in goed overleg uit elkaar wilt gaan adviseren wij een advocaat-mediator.

Anderzijds kan een gezamenlijke advocaat in sommige gevallen goedkoper uitvallen. Mediation kan een maand duren, maar net zo goed een half jaar. Dit geldt natuurlijk ook voor een gezamenlijke advocaat. In dat opzicht hangt het van u en uw partner af hoe snel de procedure verloopt en dus hoeveel kosten het met zich meebrengt.

Hoe werkt een mediator?

Een mediator is een onafhankelijk persoon en meestal ook advocaat. Hij of zij geef informatie over zaken waar jullie vragen over hebben en komt zelf ook met ideeën. U neemt later, met uw partner, zelf beslissingen over alimentatie, vermogen, verdelingen van de inboedel, kinderen enz. Tijdens de mediation kunt u elders ook financieel of juridisch advies inwinnen.

Echtscheidingsconvenant

Samen met een mediator of een advocaat kunt u een echtscheidingsconvenant maken. Het is niet verplicht om zo’n convenant te maken, maar het is wel aan te raden om dit te doen. Een pensioeninstantie, verzekeringsmaatschappijen of de hypotheek kunnen later vragen naar een afschrift van het convenant . Het convenant kan worden gehecht aan het verzoekschrift.

vFAS

 vFAS is de vereniging van Familierecht, Advocaten en Scheidingsmediators. Veel advocaten en mediators zijn aangesloten bij deze verening. De vFAS heeft zichzelf twee doelen gesteld (zo schrijft men op de eigen website www.verenigingfas.nl):

1. Het bevorderen van de kwaliteit en deskundigheid van de aangesloten leden. Hiertoe worden de volgende instrumenten ingezet: ‘organisatie van en medewerking aan opleidingen en studiebijeenkomsten’, ‘kennisuitwisseling’ en‘belangenbehartiging’.

2. De diensten die de leden aanbieden bekendmaken bij een breder publiek en het publiek wijzen op de mogelijkheid van scheidingsmediation.

Kijk voor meer informatie over vFAS op www.verenigingfas.nl.

Mijn vrouw / man wil scheiden

Als uw partner wil scheiden en ook een scheiding aanvraagt heeft u dat te accepteren. Hoe moeilijk dat ook is. Als u getrouwd bent kunt u zich verzetten tegen een verzoek tot ontbinding van het huwelijk, maar dat is in principe zinloos. De rechter wijst een verzoek altijd toe.

Verweerschrift

Het enige wat u kunt doen is een verweerschrift indienen als u het niet eens bent met het verzoekschrift van uw partner.

Geen samenlevingscontract

In Nederland kunnen mensen er voor kiezen om te huwen, een geregistreerd partnerschap aan te gaan of om een samenlevingscontract op te laten stellen. Men kan ook voor geen van deze opties kiezen. Wanneer mensen zonder een overeenkomst of contract besluiten uit elkaar te gaan kan dat problemen opleveren bij het verdelen van de (gezamenlijke) spullen.

Gevolgen geen samenlevingscontract

Wanneer men besluit uit elkaar te gaan ontstaan er vaak problemen bij het verdelen van de spullen. Er kan onenigheid ontstaan over gemeenschappelijke spullen of zelfs privé spullen. In de loop der tijd kunnen zijn ook veel spullen vervangen.

Dit soort zaken kunnen worden voorkomen als er een degelijk samenlevingscontract wordt opgesteld. Bij het samenlevingscontract kan vervolgens een lijst (staat van aanbrengsten) worden toegevoegd met daarbij wie op het moment van opstellen eigenaar is van een bepaald goed. Deze lijst kan later worden aangepast of vernieuwd.

Angst voor huwelijk door echtscheidingen

05/01/2012 – Steeds minder jonge volwassen in de Verenigde Staten trouwen. Reden voor demografen en sociologen van Cornell University en de Universiteit van Central Oklahoma om te achterhalen waarom men als jonge volwassene niet trouwt. Reden: angst voor een eventuele echtscheiding. Het aantal nieuwe huwelijken is in de VS nog nooit zo laag geweest.

In totaal werden 122 samenwonende heteroseksuele mannen en vrouwen van 18 tot 36 jaar oud ondervraagd. De ondervraagde stellen waren minimaal drie maanden samen. Door de angst voor een eventuele echtscheiding, durven veel stellen de stap naar een huwelijk niet te nemen. Dat geldt ook voor geïnterviewden die nog nooit van dichtbij met een echtscheiding werden geconfronteerd.

Vooral eventuele gevolgen van een echtscheiding houdt een huwelijk tegen. Bijvoorbeeld de gevolgen voor eventuele kinderen of financiële problemen. Vooral vrouwen met een lage opleiding zien een huwelijk niet zitten en zijn bang voor de gevolgen van een scheiding.