Omgangsbegeleiding

Als de omgangsregeling problematisch verloopt kunt u proberen om door middel van omgangsbegeleiding de omgangsregeling te verbeteren. Het is vaak lastig om een goede omgangsregeling overeen te komen, omdat er geen standaard regeling bestaat. Ex-partners kunnen vrijwillig voor omgangsbegeleiding kiezen, maar in sommige gevallen wordt het door de rechter verplicht om mee te doen aan omgangsbegeleiding.

Waarom een goede omgangsregeling?

Voor een kind is het belangrijk dat hij of zij na de scheiding contact heeft met zowel de vader als de moeder. Niet alleen met de ouder waar het kind woont, maar ook regelmatig contact met de niet-verzorgende ouder. Heeft een kind geen of nauwelijks contact met de niet-verzorgende ouders, dan kan dit leiden tot allerlei problemen. Bijvoorbeeld problemen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat gescheiden ouders in het ouderschapsplan duidelijke afspraken maken over de omgangregeling.

Wat houdt de begeleiding in?

Tijdens een kennismakinggesprek wordt onderzocht waarom het niet is gelukt om afspraken te maken over een goede omgangsregeling of waarom de huidige omgangsregeling problematisch verloopt. Het doel is om uiteindelijk om tot een goede omgangsregeling te komen.

De omgangsbegeleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het bezoek tussen het kind en de niet-verzorgende ouder vindt vaak plaats op een neutrale plaats en later elders. Dit onder begeleiding van bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker. Tijdens het bezoek kan het kind spelletjes doen en ondertussen praten met de niet-verzorgende ouder.

De begeleiding op een neutrale locatie kan plaatsvinden in een omgangshuis. In Nederland zijn op dit moment twintig omgangshuizen. Deze omgangshuizen zijn bedoeld voor kinderen tot twaalf jaar.

Hoe lang duurt omgangsbegeleiding?

Het verschilt per situatie. Meestal gaat het om maximaal een half jaar, maar langer dan een half jaar tot een jaar is ook mogelijk. Als u samen vrijwillig kiest voor omgangsbegeleiding kunt u zich aanmelden bij Bureau Jeugdzorg, een jeugdzorginstelling of een maatschappelijk werken bij u in de buurt.

Beschikking

Een beschikking is een besluit / uitspraak van een rechter dat zicht richt op een individu, op een concrete zaak of op een groep met name genoemde personen. Een besluit van algemene strekking geeft regels die voor langere tijd geleden. Bovendien zijn deze regels op meer mensen van toepassing. Een voorbeeld van een besluit van algemene strekking is dat een bepaalde gemeente heeft besloten om honden niet-aangelijnd uit te laten.

Restschuld ontlopen door scheiding

24/02/2012 – Door te scheiden kunnen getrouwde en samenwonende stellen als truc de restschuld op hun huis ontlopen, meldt NRC Handelsblad. De Nationale Hypotheek Garantie neemt de restschuld op zich als ‘gescheiden’ stellen de hypotheek niet zelfstandig kunnen afdragen.

In het boek Eigen huis in de crisis beschrijft Wim van der Kleijn dit foefje. Uit cijfers blijkt dat ondanks dat het aantal echtscheidingen stabiel bleef er steeds meer gescheiden stellen aankloppen bij de NHG. In vijf jaar tijd (van 2006 tot 2011) steeg het aantal claims bij de NHG van 20 naar 50 procent.

In 2010 werd in circa 1.130 vergoedingen voor een totaalbedrag van 37,3 miljoen euro uitgekeerd. Dit jaar is tot nu toe de helft van de schadevergoedingen naar scheidingsgevallen gegaan. Alle schadeclaims op basis van een scheiding worden vanaf 2010 extra in de gaten te houden. Door middel van steekproeven wordt gekeken of mensen na hun ‘scheiding’ niet weer zijn gaan samenwonen.

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Het LBIO is een overheidsinstelling die alimentaties en ouderbijdragen int. Als uw ex-partner de alimentatieverplichting niet nakomt kunt u het LBIO inschakelen.

Wat doet het LBIO?

Als de rechter heeft bepaald dat uw ex-partner alimentatie moet betalen en uw ex-partner komt deze afspraak niet na dan schakelt u het LBIO in of een deurwaarder. Het LBIO, dat gespecialiseerd is in het innen van zowel partneralimentatie als kinderalimentatie, int vervolgens het openstaande bedrag of bedragen.

Het LBIO heeft ook bijzondere bevoegdheden. Ze zijn bevoegd om informatie in te winnen bij bijvoorbeeld gemeenten of de Belastingdienst. Daarnaast kan het LBIO beslagleggen op inkomsten uit uitkering of arbeid.

LIBIO kosteloos?

U betaald als rechthebbende geen kosten. Degene die de alimentatie moet betalen moet naast het bedrag dat moeten worden geïncasseerd ook de wettelijke invorderingskosten betalen.

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand vergoed de overheid een deel van de echtscheidingskosten. U krijgt dan een advocaat toegevoegd. Dit geldt voor mensen met een relatief laag inkomen en weinig eigen vermogen. U betaald nog wel een kleine eigen bijdrage.

Hoe gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen?

Uw advocaat kan de gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aanvragen bij het Juridisch Loket. De aanvraag wordt vervolgens behandeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Kom ik in aanmerking?

Kijk op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

Duurzaam ontwricht huwelijk

Wanneer de verhouding binnen het huwelijk moeilijk is geworden spreekt men van duurzame ontwrichting. Als het huwelijk duurzaam ontwricht is wordt de procedure ingeleid door middel van een verzoekschrift. In dit verzoekschrift wordt verzocht het huwelijk te ontbinden.

Men hoeft gezamenlijk of als echtgenoot niet te motiveren waarom het huwelijk duurzaam ontwricht is. In een verweerschrift kan wel worden gereageerd op de door de andere echtgenoot voorgestelde nevenvoorzieningen die de gevolgen van de scheiding regelen.

Goedkoop scheiden

Scheiden is iets wat veel kosten met zich mee kan brengen. Bijvoorbeeld wanneer de scheiding een vechtscheiding wordt. Sommige scheidingen kunnen daardoor wel langer dan een jaar duren. Vaak wordt er over de meest kleine dingen ruzie gemaakt, omdat men niet als ‘verliezer’ uit de ‘strijd’ wil komen. 

Emoties

Wilt u echt goedkoop scheiden, begin dan te proberen om uw emoties zoveel mogelijk te temperen. In een hectische periode als een echtscheiding is dat wellicht lastig. Als u vol wraakgevoelens zit en niet bereid bent om te bemiddelen, wordt het moeilijk om zo goedkoop mogelijk te scheiden. U moet immers beide een (dure) advocaat inschakelen. Als u het vervolgens niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt in beroep gaan, maar ook dit brengt allerlei extra kosten met zich mee.

Bemiddeling

Als u beide bereid bent om te kiezen voor echtscheidingsbemiddeling kunt u kiezen voor mediation. Met een onafhankelijke bemiddelaar probeert u samen tot oplossingen te komen voor bepaalde problemen. Dit kan onder andere gaan over partneralimentatie, verdeling van de boedel of het ouderschapsplan. Vaak als een echtscheiding via mediation verloopt, verloopt de echtscheidingsprocedure sneller, dan wanneer partijen een eigen advocaat inschakelen. Bovendien is het ook goedkoper.

Bij een echtscheidingsbemiddelaar zijn meestal vier tot zeven gesprekken voldoende om tot een positief resultaat te komen. Het is wel belangrijk dat u bereid bent om er samen uit te komen. Vaak is een mediator naast bemiddelaar ook een advocaat. U hoeft dan voor het verzoek van ontbinding van het huwelijk geen advocaat in te schakelen.

Gezamenlijke echtscheidingsadvocaat

Een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat is ook een optie. Het verschil met een mediator is dat een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat geen gesprekken zal gaan voeren over emotionele of relationele zaken. Daarnaast zal een echtscheidingsadvocaat niet bemiddelen. Hij of zij maakt de juridische gevolgen inzichtelijk, maakt duidelijk wat de rechten en plichten zijn en zal een verzoekschrift opmaken. Een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat is een keuzemogelijkheid als jullie nog redelijk met elkaar kunnen communiceren en er geen of nauwelijks rancune is. Als dat er wel is dan is de kans groot dat later beide partijen een eigen advocaat moeten inschakelen.

Scheiden.. hoe vertellen?

Voor veel kinderen is de echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. U zult het uw kind moeten vertellen. Het beste is dat u uw kind direct vertelt dat u gaat scheiden van uw partner.

Een aantal tips:
1. Het belangrijkste is dat u een rustig moment uitkiest en dat u daarna genoeg tijd heeft om te praten. Vertel het dus bijvoorbeeld niet voor het slapen.
2. Zorg er voor dat alle gezinsleden aanwezig zijn.
3. Probeer duidelijk te zijn. Leg duidelijk uit dat u en uw partner uit elkaar gaan. Zo voorkomt u dat uw kinderen geen valse hoop krijgen.
4. U moet uw kinderen duidelijk maken dat het niet hun schuld is. Sommige kinderen gaan er van uit dat het hun schuld is.
5. Zeg geen slechte dingen over elkaar. Zeker niet als uw kinderen daar bij zijn.
6. U moet ze geen keuze laten maken tussen u en uw partner.

Nadat u het alleen of samen met uw partner heeft verteld, kunt u aan uw zoon of dochter vragen wij zij er van vinden. Ze hebben wellicht veel vragen, neem daar uw tijd voor. Laat uw kind uitpraten en beantwoord de vragen. Benadruk dat het niet hun schuld is. Kinderen hebben het het zwaarst als één van de ouders het huis definitief verlaat. Ze zullen dan alle aandacht nodig hebben.

Waarom moet ik een echtscheidingsadvocaat inschakelen?

Voor de afwikkeling van de echtscheidingsprocedure heeft u een echtscheidingsadvocaat nodig. Bij het verzoek tot ontbinding van het huwelijk bij de rechtbank is bijvoorbeeld een advocaat nodig. Helemaal scheiden zonder advocaat is dus niet mogelijk. U kunt wel voor een groot deel van de procedure een scheidingsbemiddelaar inschakelen.

De echtscheidingsadvocaat

Bij de meeste advocaten is het eerste gesprek kosteloos en vrijblijvend. Het gaat dan meestal om een gesprek van een half uur. De advocaat helpt u tijdens de echtscheiding met juridische zaken. Er moeten immers veel afspraken worden gemaakt over allerlei zaken zoals alimentatie, de inboedel, pensioenafspraken, regeling met de kinderen enz.

Een advocaat is geen mediator. Een advocaat zal begrip hebben voor uw situatie, maar voor emoties en relationele zaken bent u bij veel advocaten aan het verkeerde adres. Bij een mediator kunt u wel over dit soort dingen praten.

Pro deo advocaat

Helemaal kosteloos werken advocaten niet. Wanneer u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een deel van de kosten wordt dan door de overheid vergoed.

Scheiden en cijfers

10/12/2011 – In Nederland worden er jaarlijks gemiddeld 73 000 huwelijken gesloten. Vrouwen trouwen gemiddeld eerder dan de mannen. Vrouwen zijn gemiddeld 33 jaar en mannen zijn gemiddeld 37 jaar als ze trouwen. 34 procent van de huwelijken loopt op de klippen. Zes procent van de scheidingen vindt plaats in het vijfde jaar van het huwelijk.

Kinderen
Er is een schatting gemaakt waaruit blijkt dat er 70 000 kinderen per jaar betrokken zijn bij een echtscheiding. Deze schatting bestaat uit het aantal echtscheidingen per jaar, een schatting van het aantal samenwonenden en een schatting van het aantal samenwonende met een kind tot de 22 jaar.

Mannen wonen eerder samen
Na een scheiding gaan mannen eerder samenwonen. Van de mannen woont 50 procent na vier jaar weer samen met een andere partner. Bij de vrouwen gaat het om circa 30 procent. Reden is dat de kinderen meestal bij de vrouw blijven wonen, waardoor vrouwen moeilijker een man vinden.

Nog een reden is dat veel vrouwen pas een nieuwe partner willen als de kinderen het huis uit zijn. 40% van de vrouwen denkt dat ze na het beëindigingen van een lange relatie lange tijd alleen zullen blijven.