Wat is mediation?

Mediation wordt ook wel echtscheidingsbemiddeling genoemd. Mediation is een methode om samen met uw ex-partner conflicten tijdens de echtscheidingsprocedure voor een groot deel op te lossen en om de onderliggende verhouding en communicatie te verbeteren. Samen met een onafhankelijk persoon, de mediator, maakt u afspraken. Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld als de mediation succesvol is verlopen. Deze overeenkomst dient te worden ondertekend.

Waarom mediation?

Mediation is een manier om een echtscheidingsprocedure sneller en goedkoper te doen verlopen. Scheiden via mediation verloopt meestal ‘prettiger’ dan wanneer een rechter moet beslissen over de gevolgen van een scheiding. Hierdoor is er meer tevredenheid omdat beide partijen samen oplossingen hebben gevonden. Er zullen na afloop geen verliezers zijn. Ervaring leert bovendien dat op lange termijn de gemaakte afspraken bij mediation beter worden nagekomen dan wanneer de rechter moet beslissen over de gevolgen van de scheiding.

Is mediation iets voor ons?

Mediation is voor u geschikt als u (vrijwillig) bereid bent om samen met uw ex-partner de problemen op te lossen. Als het niet vrijwillig gebeurt kunt u er beter niet aan beginnen.

Mediationovereenkomst

Het is belangrijk dat u en uw ex-partner bij de eerste kennismaking een goed gevoel hebben bij de mediator. Tijdens het eerste (kennismakings)gesprek zal de mediator zich voorstellen en een hulpvraag onderzoeken. Als de hulpvraag helder is en u een goed gevoel heeft bij de mediator wordt een mediationovereenkomst opgesteld. Er worden zaken vastgelegd, zoals de hulpvraag, het uurtarief, de vertrouwelijkheid van de mediation, de geheimhouding en dat de mediator onpartijdig is.

Bij de volgende sessie wordt de mediationovereenkomst ondertekend. Meestal zijn twee of drie gesprekken afdoende om tot concrete afspraken of beslissingen te komen. Soms is zelfs één gesprek voldoende om de problemen helder te krijgen. Als u minderjarige kinderen heeft wordt tijdens de mediation een ouderschapsplan gemaakt. Zolang er geen overeenkomst is en u mediation niet ziet zitten, kunt u altijd stoppen met mediation.

Verschillen tussen een mediator en een echtscheidingsadvocaat

Bij een mediator kunt u tijdens gesprekken praten over emotionele en relationele zaken. Bij een echtscheidingsadvocaat zult u vooral gesprekken voeren over juridische zaken. De echtscheidingsadvocaat zal begrip hebben voor uw situatie, maar staat u alleen juridisch bij over.

Een mediator hoeft niet een advocaat te zijn, maar in meestal is dat wel het geval. De mediator kan dus de overeenkomst omzetten in een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Als de mediator geen advocaat is, zal een (echtscheidings)advocaat dit moeten doen.

Wat kost een mediator?

De kosten verschillen uiteraard per mediator. Een gemiddeld uurloon van een mediator bedraagt € 170,-. Als uw mediator is aangesloten bij NMI of vFAS kan mediation worden vergoed tot een bedrag van drieduizend euro. Dit is wel afhankelijk van uw verzekeraar.