Ex-partner betaalt geen alimentatie

Als uw ex-partner geen kinderalimentatie of partneralimentatie betaalt, kunt u kosteloos het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Er zijn wel enkele voorwaarden voordat u het LBIO kunt inschakelen:

– De betalingsachterstand mag niet ouder zijn dan 6 maanden (minimaal één maand)
– De hoogte van de kinderalimentatie en/of de partneralimentatie is opgenomen in de echtscheidingsbeschikking
– De betalingsachterstand minimaal 10 euro is

Wat doet het LBIO?

Als uw situatie aan de voorwaarden van het LBIO voldoet, dan kan de incasseringprocedure beginnen. Het LBIO probeert in eerst instantie te bemiddelen. Als uw ex-partner niet ingaat op bemiddelingspogingen, wordt er beslag gelegd op goederen, de uitkering of het salaris van uw ex-partner.

Kosten

U als eiser hoeft geen geld te betalen aan het LBIO. De extra kosten worden doorberekend aan de alimentatieplichtige (uw ex-partner). Dit geldt ook voor eventuele deurwaarderskosten.

Mijn situatie voldoet niet aan de voorwaarden van het LBIO

Als de partneralimentatie niet door de rechter is vastgesteld, dan kunt u zelf een deurwaarder inschakelen. U bent ook niet verplicht om het LBIO in te schakelen, maar het voordeel van het LBIO is dat het voor u als eiser gratis is. Bij een deurwaarder kan het zijn dat niet alle kosten worden doorberekend aan uw ex-partner.

Ex-partner heeft schulden en weinig bezittingen

Als er andere schuldeisers zijn of er onvoldoende inkomsten of bezittingen zijn kan het LBIO niet garanderen dat u alle achterstallige betalingen ontvangt. Een schuldeiser kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn. De Belastingdienst heeft op de andere schuldeisers voorrang. De schuldeisers die volgen zijn allemaal gelijk. Dat kan een energiemaatschappij zijn, maar ook de ex-partner die nog kinderalimentatie en/of partneralimentatie te goed heeft. Alimentatie betalen is verplicht.