Beëindiging of wijzigen partneralimentatie

Als u van mening bent dat de alimentatie moet worden stopgezet of worden gelimiteerd kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. U kunt niet zomaar stoppen met het betalen van alimentatie. De rechter zal naar uw verzoek kijken en zal vervolgens een uitspraak doen.

Redenen stopzetten alimentatie

De partneralimentatie kan worden stopgezet als u bijvoorbeeld van mening bent dat uw ex kan werken indien dit niet het geval is. De rechter kijkt bij het nemen van een besluit onder andere naar de leeftijd, vooropleiding en werkervaring van uw ex.

Bij wangedrag van de alimentatiegerechtigde kan de rechter besluiten dat de alimentatie wordt verlaagd. Het betalen van partneralimentatie kan ook worden opgeheven. Niet elk wangedrag zal tot afwijzing van partneralimentatie leiden. De rechter zal bepalen wat wel of niet onder wangedrag valt.

Ex-partner trouwt of gaat samenwonen

Als uw ex-partner opnieuw trouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat vervalt de plicht om partneralimentatie te betalen. Het kan voorkomen dat het moeilijk is om aan te tonen dat uw ex samenwoont als ware hij of zij getrouwd is. Zeker wanneer hij of zij dat niet wil toegeven. Door middel van foto’s en getuigenverklaringen kunt u aantonen dat dit toch zo is, maar ook dan kan het lastig zijn om met doorslaggevend bewijs te komen.

Als uw ex-partner een latrelatie heeft bent u nog altijd verplicht om partneralimentatie te betalen.