Duurzaam ontwricht huwelijk

Wanneer de verhouding binnen het huwelijk moeilijk is geworden spreekt men van duurzame ontwrichting. Als het huwelijk duurzaam ontwricht is wordt de procedure ingeleid door middel van een verzoekschrift. In dit verzoekschrift wordt verzocht het huwelijk te ontbinden.

Men hoeft gezamenlijk of als echtgenoot niet te motiveren waarom het huwelijk duurzaam ontwricht is. In een verweerschrift kan wel worden gereageerd op de door de andere echtgenoot voorgestelde nevenvoorzieningen die de gevolgen van de scheiding regelen.