Echtscheiding en kinderen

Voor een kind is een echtscheiding ingrijpend. Het kind moet mogelijk verhuizen, heeft waarschijnlijk veel emoties en heeft misschien het gevoel dat het moet kiezen tussen één van de ouders. Het is belangrijk dat u uw kind na de scheiding veel positieve aandacht geeft. Het zal voor veel kinderen tijd kosten om aan de nieuwe situatie te wennen.

Ouderschapsplan

Als u gaat scheiden en minderjarige kinderen heeft, bent u verplicht om samen met uw partner een ouderschapsplan te maken. In het ouderschapsplan wordt beschreven hoe de zorgtaken worden verdeeld, de hoogte van de kinderalimentatie en de informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden. Eventueel kunnen er nog andere (praktische) afspraken worden gemaakt. Als het maken van afspraken niet lukt kunt u samen met u partner naar een mediator gaan.

Omgangsregeling

Kinderen hebben na de scheiding het recht om met beide ouders contact te hebben. Als u minderjarige kinderen heeft zult u dus met uw partner een omgangsregeling moeten treffen.

Co-ouderschap

Een deel van de ouders kiest voor co-ouderschap als omgangsregeling. Co-ouderschap wil zeggen dat het kind na de scheiding met zowel de moeder als de vader evenveel contact heeft. Beide partners voelen zich niet tekortgedaan, omdat de zorgtaken gelijkwaardig worden verdeeld. Een andere verhouding is ook mogelijk. Bijvoorbeeld 60 / 40. Een voordeel van co-ouderschap is dat het kind niet zal vervreemden van één van de ouders.

Kinderalimentatie

De niet-verzorgende ouder is verplicht om kinderalimentatie te betalen aan de verzorgende ouder. Ouders kunnen het bedrag samen overeenkomen en dit laten opnemen in het echtscheidingsconvenant. Kunnen de ouders geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter uiteindelijk beslissen over de hoogte van de alimentatie. De rechter volgt bij beslissing de landelijke richtlijnen. De rechter zal ook kijken naar de draagkracht van de niet-verzorgende ouder.