Gezag over minderjarigen

Wanneer iemand gezag over een kind heeft wil dat zeggen dat hij of zij verantwoordelijk is voor de zorg en opvoeding van het kind. Als gezaghebbende vertegenwoordigt u het kind tevens in het rechtsverkeer.

Echtscheiding

Na het beëindigen van de relatie blijven ouders in principe samen het gezag uitoefenen. De rechter kan het gezag aan een van de ouders toewijzen, als gezamenlijke gezagsuitoefening niet mogelijk is door een ernstige verstoorde verhouding.

Samenwoners

Als een vrouw samenwoont en een kind krijgt gaat het gezag in principe alleen naar de vrouw toe. Willen samenwoners samen het gezag uitoefenen, dan moet de man het kind eerst erkennen. Als de man het kind heeft erkend wordt hij de juridische vader van het kind.