Goedkoop scheiden

Scheiden is iets wat veel kosten met zich mee kan brengen. Bijvoorbeeld wanneer de scheiding een vechtscheiding wordt. Sommige scheidingen kunnen daardoor wel langer dan een jaar duren. Vaak wordt er over de meest kleine dingen ruzie gemaakt, omdat men niet als ‘verliezer’ uit de ‘strijd’ wil komen. 

Emoties

Wilt u echt goedkoop scheiden, begin dan te proberen om uw emoties zoveel mogelijk te temperen. In een hectische periode als een echtscheiding is dat wellicht lastig. Als u vol wraakgevoelens zit en niet bereid bent om te bemiddelen, wordt het moeilijk om zo goedkoop mogelijk te scheiden. U moet immers beide een (dure) advocaat inschakelen. Als u het vervolgens niet eens bent met de uitspraak van de rechter kunt in beroep gaan, maar ook dit brengt allerlei extra kosten met zich mee.

Bemiddeling

Als u beide bereid bent om te kiezen voor echtscheidingsbemiddeling kunt u kiezen voor mediation. Met een onafhankelijke bemiddelaar probeert u samen tot oplossingen te komen voor bepaalde problemen. Dit kan onder andere gaan over partneralimentatie, verdeling van de boedel of het ouderschapsplan. Vaak als een echtscheiding via mediation verloopt, verloopt de echtscheidingsprocedure sneller, dan wanneer partijen een eigen advocaat inschakelen. Bovendien is het ook goedkoper.

Bij een echtscheidingsbemiddelaar zijn meestal vier tot zeven gesprekken voldoende om tot een positief resultaat te komen. Het is wel belangrijk dat u bereid bent om er samen uit te komen. Vaak is een mediator naast bemiddelaar ook een advocaat. U hoeft dan voor het verzoek van ontbinding van het huwelijk geen advocaat in te schakelen.

Gezamenlijke echtscheidingsadvocaat

Een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat is ook een optie. Het verschil met een mediator is dat een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat geen gesprekken zal gaan voeren over emotionele of relationele zaken. Daarnaast zal een echtscheidingsadvocaat niet bemiddelen. Hij of zij maakt de juridische gevolgen inzichtelijk, maakt duidelijk wat de rechten en plichten zijn en zal een verzoekschrift opmaken. Een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat is een keuzemogelijkheid als jullie nog redelijk met elkaar kunnen communiceren en er geen of nauwelijks rancune is. Als dat er wel is dan is de kans groot dat later beide partijen een eigen advocaat moeten inschakelen.