Hoe lang ontvang ik alimentatie?

Ten eerste is alimentatie afhankelijk van de behoefte enerzijds en de draagkracht anderzijds. Er is sprake van behoefte als u niet in staat bent het welvaartsniveau dat u gewend was tijdens het huwelijk voort te zetten.

Soms wordt er afgeweken van de wettelijke termijn waardoor de alimentatieplicht korter of langer duurt. Dit kan in onderling overleg, maar bij onenigheid kan de rechter beoordelen of er van de wettelijke termijn kan worden afgeweken.

Ik ben vier jaar getrouwd geweest, ik heb toen bijna niet gewerkt en ik heb geen kinderen. Hoe lang ontvang ik alimentatie?
Bij een huwelijk korter dan vijf jaar zonder kinderen is de duur van partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Bij vier jaar huwelijk ontvangt u dus vier jaar partneralimentatie.

Ik ben vier jaar getrouwd geweest en ik heb één kind gekregen..
Omdat u tijdens het huwelijk een kind heeft gekregen moet uw ex de wettelijke twaalf jaar partneralimentatie betalen.

Ik ben dertig jaar getrouwd geweest en mijn ex-vrouw was altijd kostwinner..
Ook hier moet uw partner de wettelijke twaalf jaar partneralimentatie betalen.

Verlening alimentatie

U kunt als alimentatiegerechtigde een verzoek bij rechtbank indienen om de alimentatie te verlengen. Het gebeurt echter niet vaak dat zo’n verzoek wordt toegewezen.