Partneralimentatie

Bij een echtscheiding kunt u te maken krijgen met alimentatie. Alimentatie is geld dat iemand die gescheiden is moet betalen voor het levensonderhoud van de vroegere partner en/of kinderen. Bij het bepalen van de partneralimentatie wordt gekeken naar behoefte enerzijds en draagkracht anderzijds.

Behoefte en draagkracht

De behoefte betekent niet het sociaal minimum. Bepalend is de welvaart die u tijdens het huwelijk gewend was. Er kan behoefte bestaan, maar de alimentatieplichtige (degene die de alimentatie moet betalen) moet wel in staat zijn om alimentatie te kunnen betalen. Is de alimentatieplichtige niet draagkrachtig genoeg dan ontvangt de alimentatiebehoeftige geen alimentatie.

Hoe wordt alimentatie berekend?

Door middel van tremanormen wordt de alimentatie berekend. Daarna wordt bekeken of u in staat bent om alimentatie te betalen.

Bij de berekening worden eerst de volgende inkomsten opgeteld:
– Alle netto-inkomsten
– Vakantietoeslag
– Eventuele inkomsten uit eigen vermogen
– Eventuele inkomsten uit onderverhuur of verhuur

Vervolgens wordt van de inkomsten het volgende afgetrokken:
– Gedeelte van de netto woonlasten
– Rente en aflossing schulden
– Kinderalimentatie
– Bijstandsnorm
– Andere bijzondere lasten

Het bedrag dat overblijft is de draagkracht. Bij de bruto draagkrachtberekening bedragen de percentages 45% voor een ex-partner met een nieuw gezin, 60% bij een alleenstaande ex-partner en bij co-ouderschap 52,5%.

Wie stelt de alimentatie vast?

De alimentatie kan worden vastgelegd door de beide partijen. Ook de rechter kan de hoogte van de partneralimentatie bepalen als u er met uw partner niet uitkomt.